2 เม.ย. 2021 เวลา 18:08 • ไลฟ์สไตล์
🧐คิดอะไรนะ...คิดอะไรอยู่ ???
ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าในสมองตอนนี้ มันมีความคิดอะไร...รู้สึกอย่างไร...คือมันเหมือนจะคิดแต่ก็คิดไม่ออก..............................................
อยากแชร์แต่ก็แชร์ออกไปไม่ได้
โฆษณา