6 เม.ย. เวลา 08:03 • หุ้น & เศรษฐกิจ
checklist ก่อนลงทุน SSF vs RMF
การลงทุนเพื่อลดหย่อนภาษีอย่าง SSF และ RMF ก็น่าสนใจ และมี checklist อะไรบ้างที่ต้องดูก่อนตัดสินในลงทุนในกองประหยัดภาษีเหล่านี้ มาอ่านกัน...
1
ส่วนเงื่อนไขการลงทุน SSF และ RMF เพื่อลดหย่อนภาษี มีอะไรบ้าง มาอ่านกันต่อได้เลย
เงื่อนไข SSF
1. ลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 30% ของรายได้ที่ต้องเสียภาษี และไม่เกิน 200,000 บ. และเมื่อรวมกับ RMF/ ประกันบำนาญ/ PVD/กบข./ กองทุนสงเคราะห์ครูเอกชน/ กองทุนการออมแห่งชาติ(กอช.) แล้วไม่เกิน 500,000 บ.
2. ซื้อตอนไหนก็ได้ของปี เพื่อลดหย่อนปีนั้น และ SSF ลดหย่อนภาษีได้ ปี 63- ปี 67 เท่านั้น ซื้อปีไหน ลดหย่อนปีนั้น
3. ไม่จำกัดสินทรัพย์ในการลงทุน มีทั้งแบบมีเงินปันผล ไม่ปันผล
4. ไม่มีกำหนดการซื้อขั้นต่ำ ในการใช้ลดหย่อนภาษี แต่อาจมีการกำหนดการซื้อขั้นต่ำในแต่ละตามที่กองนั้นๆ กำหนดไว้ และไม่ต้องลงทุนทุกปี
5. ถือให้ครบ 10 ปี ซึ่งเป็นการนับแบบวันชนวัน ถึงขายคืนได้ตามเงื่อนไข เช่น ซื้อเมื่อ 1 เมษายน 2563 ก็จะขายคืนได้ 2 เมษายน 2573
6. เงินผลประโยชน์จากการคืนหน่วยลงทุน ที่เป็นไปตามเงื่อนไข จะได้รับยกเว้นไม่ต้องมารวมเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีนะ ส่วนเงินปันผลต้องเสียภาษีนะ
เงื่อนไข RMF
1.ซื้อลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 30% ของรายได้ที่ต้องเสียภาษี และไม่เกิน 500,000 บ. เมื่อรวมกับ SSF/ประกันบำนาญ/ PVD/กบข./กองทุนสงเคราะห์ครูเอกชน/ กอช.
2. ซื้อตอนไหนก็ได้ของปี เพื่อใช้ลดหย่อนในปีนั้น ไม่ได้มีกำหนดไว้ว่า RMF ใช้ลดหย่อนได้ถึงเมื่อไหร่ ซื้อปีไหน ลดหย่อนปีนั้น
3.ไม่จำกัดสินทรัพย์ในการลงทุน และทุกกองไม่มีเงินปันผลระหว่างทาง
4. ไม่มีกำหนดการซื้อขั้นต่ำ ในการลดหย่อนภาษี แต่อาจมีการกำหนดการซื้อขั้นต่ำในแต่ละตามที่กองนั้นๆ กำหนดไว้ แต่ต้องลงทุนทุกปี ขาดได้ไม่เกิน 1 ปีติดต่อกัน
5. ลงทุนมาไม่น้อยกว่า 5 ปี และต้องอายุเกิน 55 ปี ถึงขายคืนได้ตามเงื่อนไข
6. เงินผลประโยชน์จากการคืนหน่วยลงทุน ที่เป็นไปตามเงื่อนไข จะได้รับยกเว้นไม่ต้องมารวมเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีนะ
การลงทุนในกองประหยัดภาษีเหล่านี้ ทำให้เรามีโอกาสได้ผลตอบแทนในระยะยาว และลดหย่อนภาษีได้ แต่การมีเงื่อนไขท่ีเราต้องทำความเข้า และปฏิบัติตามเพื่อจะได้ไม่มีเรื่องยุ่งยากตามมา ถ้าเราทำผิดเงื่อนไขนะ
#หมอยุ่งอยากมีเวลา
#กองทุนรวม
#SSF
#RMF
#ลดหย่อนภาษี