ดูให้ชัดๆ เปิดไทม์ไลน์ พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด ไปทำอัลลัยมาบ้าง
8
"ผู้ติดเชื้อที่จงใจปกปิดข้อมูลการเดินทางหรือแจ้งข้อมูลเท็จต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการสอบสวนและควบคุมโรค เป็นผลให้เชื้อโรคแพร่ออกไป อาจเข้าข่ายเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ซึ่งเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ด้วย"
4
ที่มา: พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ฉบับที่ 17
#Covid19
2
  • 110
โฆษณา