9 เม.ย. 2021 เวลา 02:03 • สุขภาพ
📣📣โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ออกประกาศขอผู้ป่วยเลื่อนนัด📣📣
🧑🏻‍⚕️เรียน ผู้รับบริการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ทุกท่าน เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ขอความร่วมมือผู้ป่วยที่ไม่มีอาการรีบด่วนที่มีใบนัดถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2564
📍ขอให้ติดต่อเลื่อนนัดตามหมายเลข
โทรศัพท์ที่อยู่ในใบนัดของท่าน ยกเว้นผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องพบแพทย์ และมีการรับยาอย่างต่อเนื่อง ให้มาตรวจได้ตามใบนัดของโรงพยาบาล
#MedCMU #MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #COVID19 #เลื่อนนัดผู้ป่วย
#ใส่Mask #เว้นระยะห่าง #ล้างมือ
โฆษณา