10 เม.ย. 2021 เวลา 06:30 • ธุรกิจ
อย่าเพิ่งเปิดร้านอาหารถ้ายังไม่รู้จัก "Feasibility Study" การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ก่อนลงทุนทำร้านอาหาร
1
อย่าเพิ่งเปิดร้านอาหารถ้ายังไม่รู้จัก "Feasibility Study" การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ก่อนลงทุนทำร้านอาหาร
1. Location Analysis การวิเคราะห์ทำเลที่ตั้ง
1
การเลือกทำเลเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพราะว่ามันเป็นสิ่งเดียว
ที่คุณไม่สามารถแก้ไขได้เลยหากคุณตัดสินใจเลือกทำเลที่ผิด
ไม่เหมือนกับการทำการตลาด การบริการ การทำอาหาร
ที่เวลาคุณผิดพลาดคุณยังมีโอกาสแก้ตัวใหม่ได้
1
แต่แน่นอนว่า โลเคชั่นที่มันดีๆ อย่าง อารีย์ สีลม สาทร
ใครๆ ก็มองเห็นแต่มันมาพร้อมกับค่าเช่าที่แพงแน่นอน
ด้วยความที่เราเป็น SME รายเล็กเราไม่สามารถไปที่ๆ
ใครก็มองเห็นได้ แต่เราต้องไปที่ๆ มันเหมือนกับกล้วย
ที่กำลังจะสุกแต่มันยังไม่สุก เราต้องมองหาโอกาสนั้นให้เจอ
แล้ววิเคราะห์ว่าทำเลไหนเป็นทำเลที่เหมาะกับโปรดักส์ของเรา
มากที่สุด ผ่านการวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆทั้งในเรื่อง
ค่าเช่า สัญญาเช่า กลุ่มลูกค้า การเข้าถึง การมองเห็น
รูปแบบพื้นที่ ที่จอดรถและสภาพการแข่งขัน
1
1. Location Analysis การวิเคราะห์ทำเลที่ตั้ง
2. Market Analysis การวิเคราะห์ตลาด
คือ การวิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจและตลาดที่คุณจะเข้าไปในปัจจุบัน
ว่าเป็นอย่างไร การวิเคราะห์หากลุ่มลูกค้าเป้าหมายทั้งกลุ่มลูกค้าหลัก
และลูกค้ารอง ว่ามีปริมาณที่มากพอในทำเลนั้นหรือไม่
รวมไปถึงการวิเคราะห์คู่แข่งในระดับเดียวกัน โปรดักส์คล้ายๆ
กันว่าเค้าขายอะไร ราคาเท่าไหร่ เพื่อมาดูว่าเราควรจะการวาง Positioning
ในตลาดว่าเราจะตั้งราคาที่ตรงไหนและจะสร้างจุดเด่นเฉพาะตัว
อะไรขึ้นมาได้บ้างเพื่อที่จะรู้ว่าเราจะมีโอกาสขายได้เท่าไหร่
และอะไรที่จะทำให้ลูกค้ามาเลือกเราได้
2. Market Analysis การวิเคราะห์ตลาด
3. Financial Analysis การวิเคราะห์การเงิน
เจ้าของร้านอาหาารส่วนใหญ่
ชอบคิดว่าต้องใช้ของที่ดีที่สุด จนสุดท้ายร้อยทั้งร้อย
ของคนทำร้านอาหารจะจบด้วยการ Over Budget
เพราะไม่มีแกนของการทำธุรกิจว่าจะต้องลงทุนไม่เกินเท่าไหร่
การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในเรื่องของการเงิน
มันจะเปลี่ยนข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาเป็นตัวเลข
เพื่อที่จะสามารถนำมาวิเคราะห์ Financial Projection ได้ว่า
เราจะต้องใช้เงินลงทุนทั้งหมดเท่าไหร่ (Initial Investment)
คุณน่าจะขายได้อยู่ที่เท่าไหร่ (Sales Forecast)
มีค่าใช้จ่ายคงที่เท่าไหร่ (Fixed costs) ค่าใช้จ่ายผันแปร (Variable costs)
มีอะไรบ้าง และคุณเราจะเหลือกำไร (Profit) ต่อเดือนอยู่ที่เท่าไหร่
3. Financial Analysis การวิเคราะห์การเงิน
ติดตามTorpenguin - ผู้ชายขายบริการในช่องทางอื่นๆได้ที่
ติดต่องาน E-mail : torpenguin.channel@gmail.com
โฆษณา