#ศาลเจ้าพ่อครุฑ ตั้งอยู่ภายในตรอกครุฑ ถ.อัษฎางค์ ริมคลองหลอด หรือที่เรียกว่าย่านหลังกระทรวง พบสุภาพสตรีท่านหนึ่งเป็นคนขายน้ำหวานข้างศาลเจ้าพ่อครุฑ เธอกล่าวว่า คนที่ทราบประวัติอย่างดีปัจจุบันได้เสียไปนานแล้ว แต่เท่าที่ทราบ เมื่อสมัยก่อน น่าจะร้อยกว่าปีมาแล้ว มีคนพบครุฑ (เป็นไม้แกะสลัก) สัณนิษฐานว่าอาจจะเป็นครุฑที่ติดกับหัวเรือรบสมัยโบราณ แล้วเกิดหลุดลอยตามน้ำมาติดอยู่บริเวณนั้นไม่ยอมไปไหน จนมีคนมาพบแล้วเกิดศรัทธา จึงอัญเชิญมาแล้วตั้งเป็นศาลภายในซอย แต่ก่อนนั้นยังเป็นเพียงศาลเก่าๆ แต่ผู้คนที่อาศัยอยู่แถวนั้นเคารพนับถือเจ้าพ่อครุฑมาก ไม่นานนักครุฑองค์จริงที่มีความเก่าแก่ แต่กลับถูกคนขโมยยกไป..สร้างความเสียใจแก่ผู้ที่นับถือ จึงร่วมกันสร้างองค์ครุฑขึ้นมาใหม่ จนต่อมาศาลเจ้าพ่อครุฑ ได้รับการบูรณะโดยพระครูปลัดปัญญาวัฒน์ (วราห์ ปุญญวโร) แห่งวัดโพธิทอง พร้อมด้วยศิษยานุศิษย์ และผู้มีจิตศรัทธาพญาครุฑ ร่วมกันบูรณะ จนมีความสวยงามจนถึงปัจจุบัน พ.ศ.2564
Cr:ข้อมูลจากFB
📸: ถ่ายเองค่ะ
  • 1
โฆษณา