มีบัญชีอยู่แล้ว?
🍃สร้างเสน่ห์ให้ตัวเอง🍃
🌼คนที่มีเสน่ห์ไม่จำเป็นต้อง
หล่อ สวย รวย เก่ง เสมอไป
ทว่าคนที่มีเสน่ห์ คือคนที่
ใครได้คบด้วยแล้วสบายใจ
เป็นคนน่ารัก และเป็นที่รักของผู้คน
5
🌼หลายคนคงอยากได้คุณสมบัติ
ดังกล่าว เพราะคนที่มีเสน่ห์
แล้วใช้เสน่ห์ไปในทางที่ถูกที่ควร
จะเป็นทางมาแห่งความสุข
และความสำเร็จให้กับคนๆนั้นได้ง่ายขึ้น
1
🌼ทำอย่างไรให้เราจึงจะสามารถ
สร้างเสน่ห์ให้กับตัวเองได้
มีวิธีการมากมายเลยค่ะ
1
วันนี้ ฟ้า จะขอนำเสนอวิธีการ และ
แนวคิดที่จะทำให้เราเป็นคนที่มีเสน่ห์
มาฝากทุกคน มาติดตามอ่านกันเลยค่ะ
2
🌼วิธีการที่จะทำให้เราเป็นคนมีเสน่ห์
และเป็นที่รัก
1️⃣มีน้ำใจ ไม่เห็นแก่ตัว
 
ถ้าให้เราเลือกคบใครสักคนเราก็คงคบ
คนที่มีน้ำใจ และเราก็ควรจะเป็นคน
ที่มีน้ำใจด้วยค่ะ
1
สิ่งที่ต้องระวัง คือ ความมีน้ำใจ
จะมีหลุมพรางอยู่
คือความรู้สึกว่าตนเป็นเจ้าบุญ
นายคุณ รู้สึกว่าตนเหนือกว่าผู้อื่น
แล้วไปข่มผู้อื่น หรือที่เรามักจะได้ยิน
...ยกตนข่มท่าน...
2
คงไม่มีใครชอบให้ใครมาข่มเรา
ลองสังเกตว่า
...เมื่อมีคนมาช่วยเรา เราจะรู้สึกดี
ในเบื้องต้น
แต่เมื่อไหร่ที่เขาข่ม เราจะไม่ชอบขึ้นมา
ทันที สิ่งที่เขาช่วยเหลือมาตลอด
มันก็เหมือนหายไปจากใจเราทันที
6
เพราะฉะนั้นหากต้องการเป็นที่รัก
นอกจากมีน้ำใจช่วยเหลือคนอื่นแล้ว
....ต้องไม่ข่มใคร
....ต้องให้เกียรติคน
....เห็นคุณค่าของคนเสมอกัน
แม้เราจะช่วยเขา เราก็ตระหนัก
ในคุณค่าของเขาเสมอ
2
อย่างนี้เราจะเป็นคนมีเสน่ห์ไปถึงไหน
ใครก็ชื่นชมและ แล้วเขาจะยกย่อง
ชื่นชมเราเอง โดยที่เราไม่ต้องไปยกตัวเอง
1
หลุมพลางอีกอย่างหนึ่งของการมีน้ำใจ
การช่วยเหลือคน คือ
การช่วยเหลือคนต้องมีศิลปะ
ถ้าเราช่วยหมดทุกคน
บางทีเราก็ไม่ไหวเหมือนกัน
1
เพราะฉะนั้นเราจะช่วยแบบไหนที่พอดีๆ
...ช่วยในสิ่งที่เขาต้องการ
...ช่วยในสิ่งที่เขาขอ
...ช่วยในสิ่งที่เป็นประโยชน์
2
ไม่ใช่ช่วยแบบสะเปะสะปะ
เหมือนตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ
หน้าใหญ่ใจโต
2
ช่วยแบบนี้มีเท่าไหร่ก็หมด
มีเท่าไหร่ก็ไม่พอแล้วประโยชน์
ก็เกิดขึ้นน้อย
1
เพราะฉะนั้นการช่วยต้องรู้จักกำลัง
ของเรา และศึกษาวิธีการในการช่วย
ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดด้วย
2
ให้แบบไม่เดือดร้อนตนเอง
และเป็นประโยชน์กับผู้รับจริงๆ
1
2️⃣คำพูดไพเราะ
คำพูดที่ไพเราะคือคำที่พูดแล้ว
ใจผู้ฟังสูงขึ้น ลื่นหู สบายใจขึ้น
มีความสุขใจ
1
เป็นการให้เกียรติผู้ฟัง พูดไปแล้ว
สื่อสารไปแล้ว ผู้รับสารฟังแล้ว
รู้สึกสบายใจ ใจยกสูงขึ้น
1
คำพูดที่ไพเราะไม่ได้หมายถึงการพูด
อย่างเดียว แต่จะรวมถึงการสนทนา
การรู้จักพูดและรู้จักฟังเด้วย
1
การเป็นคนที่รู้จักฟังเวลาที่คนอื่นพูด
ฟังด้วยความตั้งใจจดจ่อ จะเป็นคนมีเสน่ห์
2
อานุภาพแห่งการฟังจริงๆไม่ได้น้อยกว่า
การเป็นคนพูดเลย
1
จะมีปิยะวาจาได้ ต้องสื่อสารเป็น
พูดออกไปก็พูดเป็น แล้วก็ฟังเป็นด้วย
อย่างนี้จะเป็นที่รักและเป็นคนมีเสน่ห์
2
3️⃣ทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น
ทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อคนอื่น
จะทำประโยชน์ให้คนอื่นได้
ตัวเราต้องเป็นคนที่มีประโยชน์ก่อน
1
เพราะฉะนั้นทุกคนจะอยู่ในสังคมใด
ก็ตามจะเป็นที่รักได้ เราจะต้องทำตัวของเรา
ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ
ให้เป็นคนมีประโยชน์
1
เราจะพัฒนาความรู้ความสามารถ
และเป็นคนที่มีประโยชน์ได้
ขอให้ลองปรับวิธีการดำเนินชีวิต
ของเรา ตั้งแต่
.
🌟ปรับสิ่งแวดล้อม
ดูแลสิ่งแวดล้อมให้ดี เช่น
เริ่มจากการจัดห้องนอน ห้องนั่งเล่น
โต๊ะทำงาน เป็นต้น จัดให้เรียบร้อย
ชีวิตเราจะได้เป็นระเบียบ
.
🌟ปรับตารางเวลาในแต่ละวัน
จัดให้ลงตัว เวลานอน เวลางาน
เวลาออกกำลังกาย
4
แล้วทำจริงๆจังจังอย่างน้อย 7 วันแรก
วิธีการดำเนินชีวิตของเราจะค่อยๆถูกปรับ
ผ่าน 21 วันจะเริ่มเกิดเป็นนิสัยใหม่
ในการดำเนินชีวิตของเรา
2
เราจะสามารถพัฒนาศักยภาพของเรา
ทำตัวเองให้เป็นประโยชน์ให้กับคนรอบข้าง
และเราก็จะกลายเป็นคนที่น่ารักได้อีกด้วย
1
4️⃣ วางตนสม่ำเสมอ วางตนเหมาะสมกับสถานภาพของตัวเอง
ในเชิงปฏิบัติ คือ เป็นคนพี่เข้าใกล้ง่าย
ใครเข้าใกล้แล้วสบายใจ เวลาเข้าไปหา
ผู้อื่นก็นุ่มนวล อ่อนน้อม ถ่อมตน ใครๆก็รัก ผู้ใหญ่ก็เมตตา ผู้น้อยก็เคารพรัก
1
คบง่าย คุยง่าย มีความสม่ำเสมอ
ทางอารมณ์ไม่ขึ้นๆลงๆ
🌼การสร้างเสน่ห์ให้กับตนเอง หรือ
การทำตัวให้เป็นที่รัก ไม่เกินไปจาก
หลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
4 ข้อ นี้คือ
...ทาน
...ปิยวาจา
...อัตถจริยา
...และสมานัตตตา
3
ซึ่งหลักธรรมนี้ก็ คือ สังคหวัตถุสี่นั่นเองค่ะ
ลองนำไปปรับใช้กันดูนะคะ
1
สุดท้ายฟ้าขอฝากบทกลอนเพราะๆ
ให้อ่านเพลินๆกันค่ะ
🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟
สังคหวัตถุ4
(ธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวนำ้ใจกัน)
2
สังคหวัตถุ4ดียิ่งนัก
ผูกความรักต่อกันมั่นแน่นหนา
เป็นธรรมะคล้องเกี่ยวเหนี่ยวอุรา
ช่วยนำพาสังคมสุขทุกถิ่นปอง
1
หนึ่ง…คือทานเจือจานการปันให้
มีน้ำใจโอบเอื้อเผื่อเพื่อนผอง
ดูแลกันหมั่นคอยประคับประคอง
แลเหลียวมองมีของชอบมอบแก่กัน
2
สอง…ปิยวาจาดีเป็นที่รัก
ซึ้งใจนักในวจีที่สร้างสรรค์
ทั้งไพเราะเสนาะโสตประโยชน์ครัน
ถ้อยคำนั้นจิตซึมซาบอาบชีวี
2
สาม…อัตถจริยาน่าปลื้มยิ่ง
ไม่ประวิงช่วยเหลือได้ไม่หลีกหนี
ทุ่มพลังทั้งกายใจให้ด้วยดี
กิจมากมีสำเร็จไวได้พึ่งพา
2
สี่…สมานัตตตาน่ายกย่อง
หมู่พวกพ้องนิยมชมนักหนา
เสมอต้นเสมอปลายไม่คลายคลา
สมคุณค่านับถือกันไม่หวั่นใจ
2
สังคหวัตถุ4ที่กล่าวนั้น
ช่วยรังสรรค์สัมพันธ์มั่นคงได้
เชื่อมด้วยรักสลักจิตนิตย์เนื่องไป
ธรรมวิไล4ข้อนี้ดีงามจริง
🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼
ขอบคุณที่แวะมาอ่านและทักทายกันค่ะ
💦ฟ้าหลังฝน💦
11/04/64
แอดมินเพจ “ไม่เหมือนหมอ”
ชอบเป็นคนมีเสน่ห์มากกว่างับ อิอิ
 • กำลังนิยมในบล็อกดิต
  [BREAKING] - Michael Burry ออกโรงเตือนอีกครั้งว่าตลาดหุ้นสหรัฐและ Bitcoin อาจเพิ่งร่วงลงมาเพียงแค่ครึ่งทางเท่านั้น ! Michael Burry นัก Short ที่โด่งดัง (จากเรื่อง The Big Short) ได้ออกมาทวีตเตือนว่า ที่ตลาดหุ้นสหรัฐร่วงลงมาอย่างหนักในช่วงต้นปีนี้
  เพราะกลิ่นมีความสำคัญ ในการสร้างบุคลิกภาพที่ดี! ถุงเท้าที่ใส่แล้วเหมือนไม่ใส่ ทั้งนุ่มสบาย ไม่หลุดเท้า ไร้กลิ่นไม่พึงประสงค์เป็นยังไง?
  วิกฤตกำลังจะมา! หลบภัยที่ไหนดี กูรูระดับโลก เข้าซื้อหุ้นอะไรตอนนี้!!? วันนี้จะมาพูดถึง ภาพรวมมุมมองของนักลงทุนชื่อดังระดับโลก ที่เขามองว่าเศรษฐกิจจะพัง วิกฤตจะแตกแล้ว ทั้งคุณปู่ jim Rogers บอกว่า ช่วงนี้เป็นช่วงตลาดหมีที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตของเขา
  ผ่าขุมข่ายธุรกิจสองบิ๊ก JSL คุมอาณาจักรผลิตรายการบันเทิงขาดทุนยับ ผ่าขุมข่ายธุรกิจสองบิ๊ก JSL “จำนรรค์ ศิริตัน หนุนภักดี” และ “ลาวัลย์ กันชาติ” หลังประกาศยุติงานบางส่วนของ เจ เอส แอล จากปัญหาโควิด - Digital Disruption พบทั้งสองคนคุมอาณาจักรผลิตรายการบันเทิงหลายบริษัท รวมถึงบริษัทอื่น ๆ แต่ส่วนใหญ่กลับเจอปัญหาขาดทุน
  ดูทั้งหมด