11 เม.ย. เวลา 16:24 • ปรัชญา
ความสุข
ความสุขที่สังคมเมืองไม่มี
คือความอิ่มอุ่น พออยู่พอกินพอเพียง
ความสุขที่ปราศจากการยื้อแย่ง
แสวงหากับด้วยพันธะใดใด
ความสุขที่ไม่มีขายที่ไหน
สุขโดยสงบเงียบร่มรื่นหัวใจ
ความสุขที่ไม่ต้องเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาการ
ของผู้ใด สุขที่้เราเป็นนายของตัวเอง
ความสุขที่แสนอบอุ่นกว่าใดใด
เพราะบางครั้งการมีเงินทองที่มากเกินตัว
แต่ใช้ในทางที่ผิดเป้าหมายจนทำให้ตัวเองทุกข์
ก็ยังเรียกได้ว่ายังไม่ใช่ความสุขที่แท้จริง
ความสุขโดยการหลีกเร้นจากแสงสีในสังคมเมือง
อยู่อย่างมิกระทบกระทั่งกัน แบ่งปันสิ่งดี
พึ่งพาอาศัยกัน ไม่เห็นแก่ตัว โลกจะยิ้มทุกวัน
เพราะมนุษย์เราโอบอ้อมอารีแก่กัน
ความสุขที่แสนสงบ โดยไม่ต้องแข่งขัน
ถึงขั้นปากกัดตีนถีบ รีบร้อนรนแข่งกับเวลาใดใด
ปล่อยละวางบ้าง ใจข้างในเราจะสุขมากกว่าใด
เพราะใจไม่ฟุ้งคิดกับสิ่งอื่น อยู่แต่กับสิ่งที่เรารัก
กับครอบครัว มิตรภาพ อย่างสุนติสุขดีงาม
พิกัด:สิรินธร อุบลราชธานี
ลองอ่านเล่นๆดูนะ
    Happinesss
    ความสุขที่แสนสงบจริง ๆ ครับ