12 เม.ย. เวลา 10:49 • ปรัชญา
ปล่อย
ปล่อยสิ่งที่ผ่านอันเลวร้าย
รับสิ่งดีดีสิ่งใหม่ไม่ท้อสิ้นหวัง
หากพลังยังมี จงสู้ต่อไป
ยอมรับมันให้ได้ ในสิ่งผิดพลาด
ประสบการณ์สอนให้เราแข็งแกร่ง
รู้จักเหตุและผล ของเรื่องราว แก้ไขให้ได้
เราเริ่มจากศูนย์สู่ร้อยพัน
ล้มบ้างพลาดบ้าง สิ่งนั่นทำให้เราเก่งกว่าเดิม
นิ่งนิ่งดังสายน้ำ ทำด้วยใจตามกำลังเรา
ไม่หักโหม วางบ้างถ้าหนักเกินแล้วเริ่มใหม่
อยู่อย่างสงบ ไม่กระทบใครใดใด
แบ่งปันยิ้มแย้มมิตรภาพแก่กัน รักกัน
ความสุขเกิดขึ้นด้วยใจที่เราสร้างเอง
รักในการงานที่เราทำอย่างจดจ่อ
รู้หลีกละในสิ่งเลวร้ายให้ได้
ยิ้มให้กับมัน สิ่งนั้นเป็นครูสอนเรา
ทำให้เราเข้าใจโลกมากขึ้น
ลองอ่านเล่นๆดูนะ
    Happinesss
    นิ่ง สงบ สุขุมมาก ๆ ครับ