เครื่องนุ่งห่มเป็นหนึ่งในปัจจัยพื้นฐานสำคัญสำหรับการดำรงชีวิตของมนุษย์ ในโลกจินตนาการอย่างภาพยนตร์หรือแอนนิเมชัน ชุด(Suit)ของเหล่าฮีโร่เป็นมากไปกว่านั้น
รายการ "วิทย์ คิด ค้น" ในตอนนี้จะมาชวนคิดชวนคุยว่าชุดของฮีโร่เรื่องดังๆ ได้แก่ ชุดอัจฉริยะ ชุดบินได้ และชุดไร้ผ้าคลุม มีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน โดยจะวิเคราะห์ในแบบฉบับของผมครับ
..........................................
สนใจเรื่องวิทย์ๆสนุกๆไปติดตามได้ที่ FB: Chevron Enjoy Science II
    วงศพัทธ์ วิชา
    ถ้าจะทำปีกแบบFalconจริงๆ คงต้องขอนักพับOrigamiมาช่วยออกแบบปีกครับ