มีบัญชีอยู่แล้ว?
📣แพทย์แผนไทยทำอะไรได้บ้างหนอ?
🙀แพทย์แผนไทยที่ไม่ใช่หมอนวด....
👨‍⚕️👩‍⚕️เรามารู้จักวิชาชีพแพทย์แผนไทยกันครับ
วิชาด้านการแพทย์แผนไทย มีทั้งหมด 4 สาขา ดังนี้
☑️เวชกรรมไทย : เกี่ยวกับการตรวจโรค การหาสาเหตุของการเกิดโรค การวินิจฉัยโรค การวางแผนการรักษาโรค และการตั้งตำรับยารักษาโรค ตามคัมภีร์แพทย์แผนไทย
☑️เภสัชกรรมไทย : เกี่ยวกับเภสัชวัตถุ สรรพคุณเภสัช และเภสัชกรรม (การปรุงยาโดยสมุนไพร หรือสมุนไพรสำเร็จรูป)
☑️ผดุงครรภ์ไทย : เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพมารดาและทารก ตั้งแต่ตั้งครรภ์-หลังคลอด(อยู่ไฟ)
☑️นวดไทย : เกี่ยวกับการนวดพื้นฐาน นวดราชสำนัก นวดเพื่อการรักษา นวดบริการสุขภาพ
ปัจจุบันเป็นวิชาชีพในระบบบริการสาธารณสุข หากท่านใดมีความสนใจรักษาด้วยศาสตร์นี้ สามารถปรึกษาได้ที่สถานบริการด้านสาธารณสุขของรัฐใกล้บ้านท่าน
    📝พี่ลักษณ์ว้าวๆสุขใจวัยเกษียณ
    เคยเชียร์ให้ลูกเรียนแพทย์แผนไทย