มีบัญชีอยู่แล้ว?
🔥เหยียบอิฐ พิชิตส้น🔥
โรคลมปลายปัตคาตส้นเท้า (รองช้ำ)
-อาการ-
ปวดส้นเท้า โดยเฉพาะเวลาตื่นนอนตอนเช้า เวลาเดินหรือยืนนานๆ จะเจ็บที่ส้นเท้า บางครั้งมีอาการปวดร้าวไปที่ขอบเท้าและเอ็นร้อยหวายร่วมด้วย
-สาเหตุ-
🎈เกิดจากการแข็งตัวของเลือด การคั่งอั้นของเลือดบริเวณส้นเท้า
🎈มีพังผืดรัดบริเวณส้นเท้าหรือมีหินปูนเกาะ
🎈เกิดจากการใช้เท้ามาก เช่น เดินมาก ยืนนาน ใส่รองเท้าส้นสูง
🎈เกิดการอักเสบบริเวณส้นเท้า เช่น กระโดดจากที่สูง การเล่นกีฬา
🎈เกิดจากความเสื่อมของกระดูกส้นเท้า
วิธีการ
-นำอิฐแดงมาเผาไฟจนร้อนแดง (ประมาณ 20-30 นาที)
-ใช้ไม้คีบออกมา
-เอาใบพลับพลึง มาพันรอบอิฐ หรือม้วนวางบนก้อนอิฐ
-ใช้ส้นเท้าเหยียบ จนมีนำยางจากใบพลับพลึงออกมา (ถ้าเปื่อยแล้วก็เปลี่ยนใบได้)
-เหยียบ-ยกๆๆๆๆๆ (ให้ความร้อนถึงส้นเท้าเท่าที่พอทนไหว) ประมาณ 15-20 นาที