16 เม.ย. เวลา 09:11 • ธุรกิจ
ฝรั่งเศสเล็งแบนเที่ยวบินในประเทศ
หากเดินทางด้วยรถไฟแทนได้ไม่เกิน 2.30 ชั่วโมง
ประเทศฝรั่งเศสเตรียมแบนเที่ยวบินโดยสารระยะสั้นภายในประเทศ หากสามารถเดินทางด้วยรถไฟที่ใช้เวลาไม่เกิน 2 ชั่วโมงครึ่ง ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยเที่ยวบินที่จะได้รับผลกระทบจะเป็นเที่ยวบินจาก ปารีส ไปยังบอร์โด (ใช้เวลาเดินทางด้วยรถไฟ 2.14 ชั่วโมง) ปารีส ไปยังน็องต์(เวลาเดินทางด้วยรถไฟ 2.10 ชั่วโมง) และปารีส ไปยังรียง (ใช้เวลาเดินทางด้วยรถไฟ 2.04 ชั่วโมง)
ส่วนเที่ยวบินระหว่างประเทศที่แม้จะใช้เวลาเดินทางด้วยรถไฟน้อยกว่า 2 ชั่วโมงครึ่งจะไม่ได้รับผลกระทบเช่น เที่ยวบินจากปารีส ไปยัง ลอนดอน ที่ใช้เวลาเดินทางด้วยรถไฟ 2.17 ชั่วโมง
ก่อนหน้านี้มาตรการแบนเที่ยวบินในประเทศเคยกำหนดระยะเวลาที่เดินทางด้วยรถไฟได้ภายใน 4 ชั่วโมง แต่เมื่อเจรจากับสายการบินต่างๆจึงลดลงเหลือ 2.30 ชั่วโมง
สาเหตุที่ฝรั่งเศสตัดสินใจเที่ยวบินระยะสั้นในประเทศหากสามารถเดินทางด้วยรถไฟไม่เกิน 2 ชั่วโมงครึ่ง เพราะแม้การเดินทางด้วยเครื่องบินจะสะดวกและรวดเร็วกว่า แต่เมื่อเทียบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมการเดินทางด้วยเครื่องบินจะปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์มากกว่าการเดินทางด้วยรถไฟถึง 77 เท่า ต่อผู้โดยสาร 1 คน ในเส้นทางเดียวกัน