ปรับ Mindset อย่างไร ? ให้พร้อมก้าวเป็น สุดยอดผู้นำ
2
ไม่ว่าใคร ก็อยากเป็นผู้นำที่เก่งเรื่องการสร้างนวัตกรรมเปลี่ยนโลก ได้แบบ Elon Musk ผู้นำองค์กรของ SpaceX และ Tesla
หรือไม่ว่าใคร ก็อยากเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และสร้างองค์กรให้มีแต่คนเก่ง ได้แบบ Reed Hasting ผู้นำองค์กรของ NETFLIX
แน่นอนว่า คุณสมบัติสำคัญที่ทำให้ทั้ง Elon และ Reed ก้าวมาเป็นผู้นำองค์กรระดับโลกได้อย่างวันนี้ คือการมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ที่ทั้งคู่ได้ร่ำเรียนและสั่งสมมาเรื่อย ๆ จากการลงมือปฏิบัติ
3
แต่อีกเรื่องหนึ่งที่ถือว่าสำคัญไม่แพ้กัน ถ้าหากเราอยากก้าวขึ้นเป็นสุดยอดได้ จะต้องเป็นผู้นำที่มี Growth Leadership ก่อน
แล้วเราจะปรับ Mindset อย่างไร เพื่อให้พร้อมก้าวเป็นสุดยอดผู้นำได้ ?
ลองมาดู 5 เทคนิคการปรับ Mindset เพื่อให้พร้อมก้าวสู่การเป็นสุดยอดผู้นำ จากเว็บไซต์ Forbes กัน..
2
1. เชื่อมั่นในตัวเองและองค์กร
2
ก้าวแรกที่สำคัญหากต้องการเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จ คือต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเองและองค์กรเสียก่อน
เพราะความเชื่อมั่น จะทำให้เราสามารถโฟกัสไปที่เป้าหมายแห่งความสำเร็จได้ชัดเจน และสามารถดึงจุดแข็งของตัวเองและองค์กรออกมาผสานร่วมดันได้
1
2. เข้าใจในสิ่งที่กำลังทำ เข้าใจลูกค้าให้ลึกซึ้ง
การเข้าใจทั้งสิ่งที่กำลังทำ และเข้าใจลูกค้าขององค์กร แบบ “ทุกซอกทุกมุม” จะทำให้ผู้นำรู้ว่าสิ่งต่าง ๆ หรือขั้นตอนต่าง ๆ ที่องค์กรกำลังทำนั้น ทำไปเพื่ออะไร
สำคัญที่สุดคือ ผู้นำต้องรู้ด้วยว่าลูกค้าหรือคนที่มาใช้บริการขององค์กรนั้นต้องการอะไร เมื่อรู้แล้วจะได้นำมาพัฒนาสินค้าหรือบริการให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างแท้จริง
1
3. ต้องมีความรับผิดชอบในหน้าที่สูง และต้องสามารถสร้างทีมที่มีความรับผิดชอบได้ด้วย
การจะพาองค์กรไปข้างหน้า แน่นอนว่าจะต้องอาศัยการร่วมมือกันทำงานของทุกคนในองค์กร และทุกคนก็ต้องมีความรับผิดชอบสูงในหน้าที่ของตัวเอง
1
วิธีการที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งในการสร้างวัฒนธรรมแห่งความรับผิดชอบให้คนในองค์กร คือผู้นำต้องแสดงให้คนอื่นเห็นเป็นตัวอย่าง ว่าต้องมีความรับผิดชอบสูงในสิ่งที่ตัวเองทำ รับผิดชอบทั้งเรื่องเวลา คุณภาพงาน และรับผิดชอบเรื่องความสัมพันธ์กับลูกค้า
เมื่อผู้นำแสดงให้ทุกคนเห็นว่ามีความรับผิดชอบสูง ก็ไม่ใช่เรื่องยากที่คนในองค์กรจะยึดเป็นแบบอย่าง
4
4. ยืดหยุ่นและปรับตัวตามสถานการณ์ให้ดี และต้องไม่หลุดโฟกัส
โลกการทำงานและโลกธุรกิจในวันนี้เต็มไปด้วยความไม่แน่นอน และเกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่แทบจะตลอดเวลา เพราะฉะนั้น “ความยืดหยุ่น” จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ผู้นำต้องมีและถ่ายทอดให้กับคนในองค์กร
ทักษะที่น่าสนใจ ที่จะช่วยสร้างความยืดหยุ่นในการทำงานในยุคนี้ ก็สามารถสะท้อนออกมาผ่าน 2 คำที่ได้ยินกันบ่อย ๆ คือ “Resilience” หรือการล้มแล้วลุกได้เร็ว หรือก็คือการเรียนรู้จากข้อผิดพลาดให้เร็ว แล้วนำข้อผิดพลาดนั้นมาพัฒนาการทำงานต่อไป
2
ส่วนอีกคำก็คือ “Agile” ซึ่งก็คือ การตัดทอนเป้าหมายใหญ่ ให้กลายเป็นเป้าหมายย่อย ๆ หลายเป้าหมาย เพื่อให้ทีมงานสามารถเรียนรู้ แก้ปัญหา และยืดหยุ่นตามสถานการณ์ได้ดี เพื่อบรรลุเป้าหมายแต่ละขั้นไปเรื่อย ๆ จนถึงเป้าหมายใหญ่ที่เป็นจุดโฟกัสขององค์กรได้ในที่สุด
1
5. คอยย้ำเตือนตัวเองและทีมว่า การเรียนรู้สิ่งใหม่ตลอดเวลา คือเรื่องจำเป็นและสำคัญ
การเรียนรู้สิ่งใหม่ตลอดเวลา หรือที่เรามักได้ยินกันว่า “Lifelong learning” เป็นทักษะหนึ่งที่จำเป็นและสำคัญที่สุดของศตวรรษนี้
เพราะเมื่อโลกทุกวันนี้เต็มไปด้วยสิ่งใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ความรู้ที่เคยมีมาอาจไม่พอแล้วที่จะใช้ตัดสินใจหรือกำหนดทิศทางขององค์กรในปัจจุบัน
ฉะนั้น ผู้นำที่เก่ง ต้องเรียนรู้สิ่งใหม่เสมอ และต้องนำองค์ความรู้ใหม่ ๆ นั้น มาประยุกต์ ต่อยอด ให้เข้ากับสิ่งที่องค์กรกำลังทำให้ได้ด้วย
จะเห็นว่า การจะก้าวเป็นสุดยอดผู้นำได้นั้น ก็ไม่ได้ง่าย แต่ก็ไม่ได้ยากเกินไปด้วยเช่นกัน
สิ่งสำคัญของการเป็นผู้นำที่ดีคือการมี Growth Leadership ซึ่งคุณสามารถเริ่มต้นได้จากการเปลี่ยนแปลง Mindset ตัวเองได้เลยตั้งแต่วันนี้
เพราะผู้นำที่เก่งและเป็นสุดยอดในยุคนี้
การก้าวให้ทันโลกอย่างเดียว อาจไม่เพียงพอแล้ว
แต่สุดยอดผู้นำ จะต้อง “ก้าวให้นำ” โลกธุรกิจในยุคนี้..
#SEAC #lifelonglearning #YourNextU #essentialskills #upskill #reskill #GrowthMindset #OrganizationalAgility #ทักษะแห่งอนาคต
#SEAC THE RIGHT MINDSETS, SKILLSETS, AND TOOLSETS FOR YOUR TRANSFORMATION
44 ถูกใจ
43 แชร์
15.2K รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 44
    โฆษณา