18 เม.ย. เวลา 09:00 • หุ้น & เศรษฐกิจ
Market Today | เข้าใจฟรีโฟลท ก่อนเริ่มเกณฑ์ใหม่ 1 ก.ค.นี้ หุ้นไหน ได้ประโยชน์ - เสียประโยชน์
เริ่มต้นทำความเข้าใจสำหรับนักลงทุนมือใหม่กับคำว่า “Free Float” และหากนักลงทุนท่านไหนเข้าใจความหมายของ Free Float แล้ว มาเติมเต็มความส่วนที่ยังขาดหายก่อนปรับเกณฑ์การลงทุนใหม่ในวันที่ 1 ก.ค. นี้ จะมีหุ้นตัวไหน ได้ประโยชน์ - เสียประโยชน์