16 เม.ย. 2021 เวลา 13:06 • ศิลปะ & ออกแบบ
8 นาที ⏰ มีเตียงสนาม 🛌 👨‍⚕️ 👩‍⚕️ 🥼
1
• Covid -19 ในวิกฤติ ยังมีนักคิดนักพัฒนา•
📍“ไม่ว่าเราจะเชี่ยวชาญทางด้านใด
เรามีโอกาสช่วยสังคมได้เสมอ
เพียงเรานำทักษะ ที่เรามี
ร่วมคิด และ สรรสร้าง
เพื่อ เติมเต็มในสิ่งขาด เพื่อสังคม”📍
2
🔴เตียงสนามกระดาษ
🔴SCGP Paper Field Hospital Bed
SCGP Paper Field Hospital Bed
เกิดจากแนวคิดของมูลนิธิเอสซีจี
ซึ่งเป็นองค์กรสาธารณกุศล
ถือเป็น Corporate Foundation อันดับต้นๆ
ของประเทศที่ก่อตั้งโดยบริษัทเอกชน
โดยถือเจตนารมณ์อันแน่วแน่
ในการดำเนินธุรกิจ
ด้วยความรับผิดชอบ
พร้อมกับทำประโยชน์เพื่อสังคมอย่างจริงจัง
SCGP
ถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม
และ เชื่อมั่นในคุณค่าของคน
ด้วยความตระหนักว่าสังคมและประเทศชาติ
จะเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
ต้องเริ่มจากทรัพยากรบุคคล
ที่มีคุณภาพ
คือ ต้องเป็นทั้ง ‘คนเก่งและคนดี’
2
SCGP Paper Field Hospital Bed
กิจกรรมส่วนใหญ่ของมูลนิธิฯ
จึงสะท้อนออกมาในรูปแบบของการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ในทุกระดับ
ตั้งแต่เด็กปฐมวัย เยาวชน ตลอดจนประชาชน
เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชน
และสังคมโดยรวมอย่างยั่งยืน
ภาวะวิกฤตโควิด-19ที่เร่งด่วน
ในครั้งนี้ก็เช่นกัน
SCGP
“ไม่หยุดที่จะพัฒนาเพื่อช่วยเหลืออย่างทันที”
โดยการระดมนักออกแบบ
มาร่วมกันคิดและสร้างสรรค์
เพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลต่าง ๆ
ที่เผชิญกับปัญหาขาดแคลนเตียงสำหรับผู้ป่วย
1
SCGP Paper Field Hospital Bed
เตียงสนามงานละเอียด
ที่ออกแบบมาได้ทันเวลา
พิจารณาถี่ถ้วน ให้ตอบโจทย์
ด้วยขนาดที่เหมาะสมตามหลักกายศาสตร์
มีน้ำหนักที่เบาง่ายต่อการขนส่งและการติดตั้ง
ผลิตจากกระดาษรีไซเคิล 100%
จึงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
1
🔴การประกอบติดตั้งทำได้ง่าย
เพียงแค่พับและขึ้นรูป
🔴ไม่ต้องใช้กาว
🔴ใช้เวลาประกอบเพียง 8 นาที
🔴รองรับสรีระของคนเอเชีย
🔴ลุกนั่งได้สะดวก
🔴มีหัวเตียงเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถนั่งพิง
และวางของใช้ส่วนตัว
เพื่อลดการสัมผัสหรือวางของ
ปะปนกับผู้อื่นและ
🔴ให้ความรู้สึกเหมือนได้นอนบนเตียงทั่วไป
SCGP Paper Field Hospital Bed
มูลนิธิเอสซีจี และ SCGP
ได้ส่งมอบ
"เตียงสนามกระดาษเอสซีจีพี
(SCGP Paper Field Hospital Bed)”
ไปยัง
🔴รพ.สนาม ณ ศูนย์ฝึกอบรม
และปฎิบัติธรรมศิริราช จ.นครปฐม
🔴รพ.สนาม จ.ชลบุรี
🔴รพ.สนาม จ.สมุทรปราการ
🔴รพ.สนาม จ.นครราชสีมา
SCGP Paper Field Hospital Bed
เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับโรงพยาบาลสนาม
ใช้ดูแลผู้ป่วยในสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19
ในการจัดช่วยเหลือในครั้งนี้มีผู้ใช้ยูทูป
ท่านหนึ่งได้สอบถามผ่าน
การแสดงความคิดเห็นว่า
“จะติดต่อเพื่อขอมาให้ รพ สนามในพื้นที่ ได้อย่างไรบ้างคะ”
และได้รับการตอบกลับจาก
SCGP-SCG Packaging ว่า
“ขอบคุณที่ให้ความสนใจค่ะ สอบถามเรื่องการบริจาคเตียงสนามกระดาษได้ที่ มูลนิธิเอสซีจี”
พร้อมแนบลิงก์ของมูลนิธิ
เตียงสนามกระดาษ SCGP Paper Field Hospital Bed
📍 ดังนั้นหากเพื่อน ๆ ต้องการสอบถาม
เรื่องการบริจาคเตียงสนาม ก็สอบถามได้ตาม
ลิงก์มูลนิธิใน FB ดังนี้ นะคะ 📍
1
👇🏻👇🏻👇🏻
หรือ
ทางช่องทางนี้
👇🏻👇🏻👇🏻
หน่วยงานที่มีความประสงค์
ขอรับการสนับสนุนเตียงสนาม
กระดาษเอสซีจีพี
โปรดติดต่อคุณนพภัสสร (ปันปัน)
โทร. 092-536-3539 หรือ
Fin-is-her
ในวันที่เหนื่อยล้า🌿
ลองทิ้งอดีตไว้ข้างหลัง🌿
ลองมองอนาคตแบบเบาบาง
ลองฟังเพียงเสียงของปัจจุบัน🌿
ลองอยู่กับก้าว เล็ก ๆ ในทุก ๆ วัน🌿
ด้วยกัน กับ Fin-is-her ค่ะ🌿
โฆษณา