วันนี้ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔
วันนี้ตามปฏิทินล้านนาเป็น #วันพญาวัน
วันที่ ๓ ของเทศกาล #สงกรานต์
สำหรับชาวล้านนา จะมีประเพณีของตนเองที่ไม่เหมือนที่อื่น คือ
วันที่ ๑๗ เป็น #วันปากปี๋
วันที่ ๑๘ เป็น #วันปากเดือน
วันที่ ๑๙ เป็น #วันปากวัน
สำหรับภาคกลาง วันนี้เป็น #วันเถลิงศก หรือ #วันพระยาวัน
เป็นวันเปลี่ยนศักราช คือ จุลศักราช
ซึ่งปี ๒๕๖๔ นี้ จะตรงกับจุลศักราช ๑๓๘๓
ซึ่งจะอ่านดังนี้
วันขึ้น ๕ ค่ำ เดือน ๖ ปีฉลู ตรีศก จุลศักราช ๑๓๘๓
ซึ่งตรงกับ วันศุกร์ที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔
สำหรับในแต่ละปี จะมีนางสงกรานต์ประจำวันสงกรานต์
ปีนี้คือ นางรากษส พาหนะคือสุกร
อริยาบถ นอนหลับตาบนหลังสุกร
รูปด้านล่างเป็นตารางแสดงรายชื่อนางสงกรานต์ ประจำวันมหาสงกรานต์
สำหรับตำนานนางสงกรานต์มีที่มาที่ไปอย่างไร
และอริรยาบถของนางสงกรานต์มีที่มาอย่างไร
สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ตามลิงค์ด้านล่างครับ
128 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา