18 เม.ย. 2021 เวลา 01:29 • ความคิดเห็น
มีเงิน 1 แสนบาทเอาไปลงทุนอะไรดี ?
7
คำถามคลาสสิกที่ชวนค้นหาคำตอบ น่าสงสัย และน่าสนใจว่าทั้งผู้ถาม ผู้ตอบมีทัศนคติต่อเรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ เป็นอย่างไร
9
จะว่าไปถ้าจะให้ตอบว่าจะลงทุนอะไรดี
ถ้ามีเงิน 100,000 ลงทุนให้ได้ผลตอบแทนสูงสุด
ด้วยเงื่อนไขที่มีในปัจจุบัน
8
✅ลงทุนในหุ้น ถ้ามีความรู้และรับความเสี่ยงได้มาก มีโอกาสกำไรได้เฉลี่ยปีละ 12% ต่อปี
3
✅ลงทุนฝากประจำ มีโอกาสกำไรได้ระหว่าง 1.5 – 1.8% ต่อปี
 
✅ลงทุนในตราสารหนี้ทั้งของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจและเอกชน มีโอกาสกำไร ประมาณ 3% ต่อปี
6
✅ลงทุนในกองทุนรวม ความเสี่ยงน้อยกว่าหุ้น มีโอกาสกำไรได้เฉลี่ยปีละ 4%
4
✅ลงทุนในทรัพย์สินอื่นๆ มีอัตราความเสี่ยงและผลตอบแทนแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับราคาซื้อขาย ความรู้ทางการลงทุนในทรัพย์สินประเภทนั้นๆ
5
✅หรือ ถ้าให้เข้ากับสมัยนิยมหน่อย ก็ คือลงทุนใน Cryto ที่อาจจะได้รับผลตอบแทนแบบหลายเท่าตัว (คิดจากผลตอบแทนในอดีต)
4
แต่อันที่จริงแล้ว ผมเองก็แอบจะมีความเห็นที่ต่างออกไปนิดหน่อย จากการที่จะมองข้ามไปที่ผลตอบแทนเลย
โดยอยากจะให้ผู้ที่กำลังจะตั้งคำถามนี้
ลองมองย้อนกลับมาที่ตัวเองก่อนโดยเริ่มจาก
7
1. สำรวจตนเอง ไม่ใช่แค่ว่าให้กลับไปสำรวจเงินในกระเป๋าว่ามีเท่าไร แต่การสำรวจควรจะต้องลงลึกไปว่า
1
เงิน 1 แสนบาทนี้เป็นเงินอะไร หมายถึง เราเองนั้นมีเงินสำรองฉุกเฉินเพียงพอแล้วหรือไม่ ตลอดจนความต้องการ
ใช้จ่ายพื้นฐานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการทำประกันชีวิต หรือ ประกันสุขภาพเพียงพอแล้วหรือยัง ถ้าทุกอย่างพร้อมแล้ว
เงิน 1 แสนบาทที่ว่านี้ เราก็จะลองมาดูที่ส่วนของการรับความเสี่ยงที่เรายอมรับว่ามากน้อยเพียงใด
6
2. ตั้งเป้าหมายของการลงทุน บ่อยครั้งที่เรามีเงินเอาไปลงทุนในสินทรัพย์ต่าง ๆ และไม่ประสบความสำเร็จ
นั่นก็เป็นเพราะเราไม่ได้ตั้งเป้าหมาย หรือ
วางแผนกับเงินของเรานั่นเอง ตัวอย่างเป้าหมายง่าย ๆ ก็คือ
เราจะเเอาเงินนี้ไปลงทุนให้ได้ผลตอบแทนเท่าไร และ จะทำไปทำไม เพื่ออะไร โดยใช้เวลาเท่าไร ?
8
เช่น อยากจะลงทุนเพื่อวางแผนเพื่อมีเงินก้อนในอีก 5 ปีข้างหน้าเป็นเงิน 1 ล้านบาท เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับลูก
1
3. ถ้าเรามีเป้าหมายของเงินที่ชัดเจน ขั้นต่อไป ก็จะต้องเริ่มเข้าสู่การศึกษาหาความรู้ในสินทรัพย์ต่าง ๆ
เพื่อจะสนับสนุนกับเป้าหมายของเราให้ดำเนินการไปได้สำเร็จ
5
4. หมั่นทบทวนสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ว่าได้ดำเนินการตามเป้าหมายที่เราวางไว้อย่างถูกต้องหรือไม่
1
ดังนั้นถ้าจะให้หาคำตอบของคำถามที่ว่ามีเงิน 100,000 บาทจะลงทุนอะไรดี สำหรับผมก็คงจะมีเพียงคำแนะนำให้ใช้ ขั้นตอน ง่ายๆ ทั้ง 4 ข้อที่กล่าวไปเพียงเท่านั้นเงินแสนของคุณก็สามารถงอกเงยเป็นหลักล้านได้ไม่ยากและไม่ไกลเกินเอื้อม
6
และที่สำคัญที่สุดจงลงทุนในสิ่งที่เกิดจากการการศึกษามาด้วยตนเอง และจงอย่าเชื่อเด็ดขาดหากใครมาบอกว่าให้ลงทุนแบบนั้นแบบนี้แล้วจะรวย!
2
“เพราะสุดท้ายนอกจากคุณอาจจะไม่รวยตามที่เค้าบอกแล้ว อาจจะทำให้คุณไม่เหลืออะไรด้วยก็เป็นได้นะครับ”
8
ปั้นเงินออม
18 เมษายน 2564
1
โฆษณา