17 เม.ย. เวลา 23:23
จากสถิติการซื้อขายในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา จะพบว่ากลุ่มนักลงทุนต่างประเทศมีการขายสะสมไปมากกว่า 77,000 ล้านบาท
เป็นการขายสะสมที่มากที่สุด ถ้าเทียบกับนักลงทุนกลุ่มอื่นๆ... อ่านต่อ