22 เม.ย. 2021 เวลา 00:29 • ความคิดเห็น
เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตัวตนของใครได้ แต่
เราสามารถเลือกคบที่ส่งเสริมให้เราเป็นคนที่ดีกว่าเดิมได้
7
ลองคิดเล่น ๆ ว่าถ้าโลกนี้กำลังจะแตกและเราสามารถเลือกคนรอบตัวเพื่อไปเริ่มต้นสร้างชีวิตใหม่ได้ 5 คนคุณจะเลือกใครไปบ้าง
5
ในชีวิตของเรานั้นมีคนมากมายหลายประเภททั้งคนที่เราไม่ชอบ คนที่เราชอบ หรือ คนที่เราเฉย ๆ
4
มีทฤษฎีนึงผมเคยอ่านเจอในหนังสือกล่าวว่า
3
“ภาพสะท้อนของตัวเรา คือค่าเฉลี่ยของคน 5 คนที่เราสนิทและคบหาอยู่ด้วย”
4
เหมือนกับพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า
“ยังเว เสวติ ตาทิโส : คบคนเช่นไรย่อมเป็นคนเช่นนั้น”
5
ดังนั้นหากรอบตัวคุณรายล้อมไปด้วยนักธุรกิจ นักวิชาการ หรือ นักลงทุนที่ทุกวันๆ พูดถึงแต่เรื่องการทำตลาด
การขยายธุรกิจ การศึกษาพัฒนาตนเอง
คุณก็จะสนใจสิ่งเหล่านั้นตามไปด้วย
6
หากรอบตัวคุณมีแต่คนขี้เกียจ ดราม่า ขี้นินทา
รู้ตัวอีกทีคุณอาจพบว่าตัวคุณเองได้กลายเป็นคนขี้เกียจ
ปากร้าย ที่เอาแต่ด่าคนอื่นไปวันๆ ไปเสียแล้วโดยไม่รู้ตัว
5
เพราะคนที่มีลักษณะคล้ายกันมักดึงดูดเข้าหากันเสมอ
หากคุณอยาก “เลือกคบคนดีๆ”
3
คงต้องเริ่มจาก “เปลี่ยนวิธีคิดของตัวเองก่อน”
เพราะคนเก่งคนดีที่ประสบความสำเร็จ
ย่อมไม่อยากคบคนที่มีทัศนคติแย่ๆ เช่นกัน
3
ดังนั้น “จงฉลาด” ในการเลือกคบคน และ
“จงอย่าเป็นคนที่คุณเองก็ไม่อยากคบหาเช่นกัน”
5
ปั้นเงินออม
22 เมษายน 2564
โฆษณา