19 เม.ย. เวลา 01:05 • ปรัชญา
งาน
พิกัด : เขื่อนสิรินธร
งานคือเงินเงินคืองาน
สู้ต่อไปหากหัวใจที่ยังเต้น
.
อดีตที่ผ่านก็ไม่เป็นไร
เอาพรุ่งนี้ต่อไปเอาไงให้ดีที่สุด
.
บทบาทและหน้าที่
ก็ยังมีอยู่ทุกทุกวัน
.
มิตรภาพยังคงที่ ความภักดียังคงทนถาวร
ยิ้มหัวเราะกันไป ละลายหัวใจขุ่นมัว
.
สายตาเป็นสะพานโยงของดวงใจ
สายเยื่อใย สายรัก สายสัมพันธ์
.
ทฤษฎีเป็นเพียงแค่สิ่งยืนยัน
ประสบการณ์เท่านั้น คือสิ่งแจ่มจริง
.
อยู่อย่างโดดโดด ลดละโกรธการแบกอีโก้
แยบเหตุแยบผล แยบยลคนที่คบค้าสมาคม
.
มองเขาเป็นไอดอล แต่อย่าเป็นเขา
เป็นตัวเรา และเลอค่ากว่าเขาในแบบเราเอง
.
บางครั้งเราคิดว่าเราถูกเสมอ อาจไม่ใช่
ต้องให้คนอื่นมองเป็นกระจก สะท้อนตัวเรา
สิ่งนั้นแหละคือความจริงในตัวเราแท้แท้
.
เอาคำด่าเป็นสิ่งเหมือนชื่นชม
คิดเสียว่า ลมพัดถุงลอยไกล
.
ขอบคุณตัวเองที่ดำรงอยู่ได้ด้วยลำแข้งแกร่งๆ
สุดยอดแห่งใจ กว่าใดใดในโลก แก๋ววว
.
ลองอ่านเล่นๆดูนะ
    Happinesss
    อ่านเล่น ๆ แต่เป็นประโยชน์มากๆ