มีบัญชีอยู่แล้ว?
แผนรับมือโควิดของอิสราเอล
2
เมื่อวันที่ 18 เมษายน 64 ที่ผ่านมา ประเทศอิสราเอล ประกาศว่า ประชาชนไม่ต้องสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่นอกอาคารแล้ว แต่ยังคงต้องใส่หน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในอาคารเช่นเดิม
ปัจจุบันชาวอิสราเอลมากกว่าครึ่งได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 แบ่งเป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนอย่างน้อย 1 โดส จำนวน 5.3 ล้านราย และผู้ได้รับวัคซีนครบ 2 โดสแล้ว 4.9 ล้านราย จากจำนวนประชากร 9 ล้านคน ส่งผลให้ยอดผู้ติดเชื้อลดลงเหลือเพียง 196 รายเท่านั้น
1
ย้อนกลับไป เมื่อเดือนธันวาคม 63 รัฐบาลอิสราเอลได้ประกาศมาตรการล็อกดาวน์เป็นครั้งที่ 3 ช่วงเวลาดังกล่าว อิสราเอลมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2,637 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม 401,470 คน และผู้เสียชีวิตสะสม 3,226 คน ซึ่งถือว่าเป็นสัดส่วนที่สูง เมื่อเทียบกับจำนวนประชากร 9 ล้านคน
1
จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่
จำนวนผู้ติดเชื้อสะสม
จากสถานการณ์ช่วงปลายปี 63 อิสราเอลได้เผชิญวิกฤตไวรัสโควิด-19 เช่นเดียวกับประเทศอื่นทั่วโลก แต่ประเด็นที่น่าสนใจ คือ เมื่อระยะเวลาผ่านไป 3 เดือนครึ่ง อิสราเอลเป็นประเทศที่มีอัตราการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้กับประชากรสูงที่สุดในโลก
อิสราเอลเป็นประเทศที่มีอัตราการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้กับประชากรสูงที่สุดในโลก
และต่อไปนี้ คือ 3 ปัจจัยที่ทำให้อิสราเอลเป็นประเทศที่มีแผนการรับมือ Covid-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ปัจจัยแรก อิสราเอลเป็นประเทศที่มีจำนวนประชากรน้อยและมีระบบจัดเก็บข้อมูล Big Data ของ ประชาชนที่มีประสิทธิภาพ
อิสราเอลมีประชากรเพียง 9 ล้านคน จึงทำให้รัฐบาลสามารถบริหารจัดการคนฉีดวัคซีนได้ไม่ยาก
นอกจากนี้ กระทรวงสาธารณสุขมีการจัดเก็บข้อมูล Big Data ของประชากรในประเทศอย่างมีระบบ มีองค์กรที่ชื่อว่า Health Maintenance Organization (HMO) ทำหน้าที่ประสานงานผู้มีสิทธิ์ได้รับวัคซีนได้อย่างทั่วถึง
ปัจจัยที่สอง อิสราเอลมีการวางแผนการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนอย่างเป็นระบบ
อิสราเอลทำข้อตกลง กับ บริษัทผลิตยา Pfizer ในการให้ข้อมูลของประชาชน ประกอบด้วย เพศ อายุ ประวัติทางการแพทย์ รวมทั้งผลข้างเคียง แต่ไม่ได้เปิดเผยและระบุตัวตน ให้แก่บริษัท Pfizer และ องค์การอนามัยโลก (WHO) เพื่อการศึกษาวิจัยขั้นต่อไป โดยแลกกับการได้รับวัคซีนจาก Pfizer จำนวน 10 ล้านโดส
1
อิสราเอลเริ่มมีการฉีดวัคซีนในวันที่ 20 ธันวาคม 63 ในช่วงแรกการฉีดวัคซีนมุ่งเน้นไปที่ผู้สูงอายุ (มากกว่า 60 ปี) และกลุ่มผู้ป่วยอื่น ๆ ที่มีความเสี่ยงสูง รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์
จำนวนผู้ได้รับการฉีดวัคซีน
อัตราการแพร่เชื้อของประเทศเริ่มลดลง ภายหลังที่ประชาชนได้รับการฉีดวัคซีน
ปัจจัยที่สาม การออกนโยบาย กรีน พลาส (Green Pass) เพื่อสร้างแรงจูงใจให้แก่ประชาชนมาฉีดวัคซีน
กรีน พาส (Green Pass)
อิสราเอลเป็นประเทศแรกๆของโลกที่เนำแนวคิดวัคซีนพาสปอร์ตมาใช้ ภายใต้ชื่อ “กรีน พาส” (Green Pass) ซึ่งจะออกให้กับผู้ที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ครบทั้ง 2 โดส หรือผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่รักษาหายดีแล้ว
“กรีน พาส” มีอายุ 6 เดือน โดยผู้ที่ได้รับ “กรีน พาส” สามารถใช้บริการสระว่ายน้ำ โรงภาพยนตร์ สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ แต่ยังคงต้องรักษาระยะห่างทางสังคม
ถึงแม้ว่า ปัจจุบันอิสราเอลกำลังจะเป็นประเทศรายแรกของโลกที่เข้าสู่ ภาวะภูมิคุ้มกันหมู่ หรือ Herd Immunity (ภาวะที่จำนวนประชากรประมาณ 2 ใน 3 ของประเทศได้รับการฉีดวัคซีน ทำให้อัตราการแพร่เชื้อของโควิด-19 และจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เริ่มลดลง) แต่ รัฐบาลยังไม่นิ่งนอนใจ ในการเร่งหาวัคซีนให้เพียงพอกับประชาชนทุกคน รวมทั้งมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ไม่ว่าจะเป็น การสวมหน้ากากภายในอาคาร และ การจำกัดจำนวนคนในพื้นสาธารณะ ยังคงดำเนินต่อไป
    ปุยลุย
    ผู้นำฉลาด น่าอิจฉาจริงๆค่ะ