19 เม.ย. เวลา 13:24 • ปรัชญา
แค่ยิ้ม
.
แค่ยิ้มให้กับความรักทุกทุกสิ่ง
แค่ยิ้มให้กับความจริงต่อหน้า
แค่ยิ้มให้กับทุกอย่างที่ผ่านมา
แค่ยิ้มให้กับการซับน้ำตาตัวตน
.
แค่ยิ้มให้กับความผิดพลาดที่บาดลึก
แค่ยิ้มให้กับความรู้สึกที่สิ้นสับสน
แค่ยิ้มให้กับขวากหนามที่แสนมืดมน
แค่ยิ้มให้กับคนลวงหลอกปลอกปลอม
.
แค่ยิ้มให้กับดาวโลกกลบโศกสร้อยเศร้า
แค่ยิ้มให้กับความเหงาอายกรุ่นแสนหอม
แค่ยิ้มให้กับภุมรินบินตอม
แค่ยิ้มให้กับสิ่งแวดล้อมสุมาลี
.
แค่ยิ้มให้กับทุกสิ่งทุกทุกอย่าง
แค่ยิ้มให้กับเส้นทางอันสว่างแสงสี
แค่ยิ้มให้กับอุปสรรคความงามความพอดี
แค่ยิ้มให้กับทุกวินาทีที่เผชิญ
.
แค่ยิ้มให้กับเสียงเพลงบรรเลงความรัก
แค่ยิ้มให้กับสิ่งแตกหักห่างเหิน
แค่ยิ้มให้กับความสุขเล็กเล็กที่เราเดิน
แค่ยิ้มให้กับความหมางเมินของเธอ
.
แค่ยิ้มให้กับตัวเองมิข่มเหงใจจิต
แค่ยิ้มให้กับความคิดคลาดเคลื่อนพลั้งเผลอ
แค่ยิ้มให้กับการจ้องจบพบแรกเจอ
แค่ยิ้มให้กับการจากลานะเออเลือนลาง
.
แค่ยิ้มให้กับความผิดพลาด
แค่ยิ้มให้กับโอกาสข้างหน้าสว่าง
แค่ยิ้มให้กับแรกรักชอบบอบบาง
แค่ยิ้มให้กับเส้นทางติดตัน
.
แค่ยิ้มให้กับความปรารถนาดีมีสุข
แค่ยิ้มให้กับความทุกข์ผ่านมานั่น
แค่ยิ้มให้กับการสร้างกำลังใจแก่กัน
แค่ยิ้มให้กับทุกทุกวันต่อไป
.
ลองอ่านเล่นๆดูนะ
คลิป : เพลงแค่ยิ้ม P.A.P BEAT BAND