20 เม.ย. 2021 เวลา 10:06 • หุ้น & เศรษฐกิจ
หุ้นไทยไม่โลว์เทค!🤩
📌ส่อง 4 หุ้นเทคโนโลยี เตรียมเข้า mai
.
ผู้อ่านทราบหรือไม่ครับ ว่าตลาดหุ้นไทยในปัจจุบันแทบจะไม่ฟื้นตัว จากช่วงก่อนโควิด-19 ระบาดเลย เพราะยังมีหุ้นอีกหลายตัวที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตนี้อยู่ ขณะที่ตลาดหุ้นทั่วโลกหลายแห่งต่างปรับตัวขึ้นทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์(All Time High)กันจนเป็นเรื่องธรรมดา
📌ส่อง 4 หุ้นเทคโนโลยี เตรียมเข้า mai
สาเหตุหนึ่งก็เพราะหุ้นไทยมีน้ำหนักส่วนใหญ่มาจากหุ้นที่เป็นอุตสาหกรรมเก่า อย่าง น้ำมัน ท่องเที่ยว ทำให้ได้รับผลกระทบจากวิกฤตินี้มากกว่าตลาดหุ้นอื่นๆ ที่มีบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่เป็นของตนเอง แต่ก็โชคดีที่ตลาดหุ้นไทยในระยะหลัง เริ่มมีหุ้นเทคโนโลยีเข้ามาอยู่ในตลาดบ้างแล้ว
1
.
มาลองดูกันว่า 4 หุ้นเทคโนโลยีป้ายแดง ที่กำลังจะเข้าตลาดหุ้น mai เร็วๆนี้ จะน่าสนใจแค่ไหน ?
.
📌*PROEN หรือ บริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน PROEN ดำเนินธุรกิจ 2 ประเภท 1.เทคโนโลยีและการสื่อสาร เช่น ดาต้าเซ็นเตอร์ บริการอินเตอร์เน็ต และคลาวด์ 2.ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง สำหรับงานโทรคมนาคมและสาธารณูปโภคพื้นฐาน
.
*ตัวเลขสำคัญในปี 63
-มีรายได้รวม 1,005 ล้านบาท (59.4% มาจากธุรกิจเทคโนโลยี อีก 40.2% ยังพึ่งพางานรับเหมาก่อสร้างอยู่)
-มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 25.3 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิที่ 2.5%
-มี D/E Ratio 3.43 เท่า (หนี้สิน 516 ล้านบาท / ส่วนของผู้ถือหุ้น 150.5 ล้านบาท) หนี้สืนส่วนใหญ่มาจากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียน 269 ล้านบาท ที่เหลือเป็นเงินเบิกเกินบัญชี กับเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน
PROEN จะนำเงินที่ได้จากไอพีโอ 150 ล้านบาทไปลงทุนสร้างดาต้าเซ็นเตอร์ขนาด Server 1,000 ตู้ ที่เหลือ 129.5 ล้านบาทจะชำระหนี้ กับเอาไปใช้เป็นทุนหมุนเวียนธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
1
ข้อสังเกต - รายได้ 61 - 63 เติบโตต่อเนื่อง แต่เป็นเพราะธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ส่วนนี้ทำให้กำไรสุทธิมีความผันผวน เพราะรับเหมาก่อสร้างมีต้นทุนสูง หลังจากนี้ PROEN น่าจะหันไปเน้นรายได้จากธุรกิจบริการ(ดาต้าเซ็นเตอร์)ที่มีต้นทุนต่ำกว่าแทนหากดูจากแผนหลังไอพีโอ ตรงนี้ก็ต้องติดตามต่อ
.
.
📌DITTO หรือ บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
.
ดำเนินธุรกิจ 1.จำหน่าย และให้บริการระบบบริหารจัดการเอกสาร 2.ให้เช่า และจำหน่ายเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์ 3.รับเหมาเทคโนโลยีโครงการของหน่วยงานราชการ
.
*ตัวเลขสำคัญในปี 63
-มีรายได้รวม 998 ล้านบาท (38.98% มาจากจำหน่าย และให้บริการระบบบริหารจัดการเอกสาร 30.25% มาจากให้เช่า และจำหน่ายเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์ อีก 30.59% มาจากรับเหมาเทคโนโลยีโครงการของหน่วยงานราชการ)
1
-มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 114.2 ล้านบาท อัตรากำไรสุทธิ 11.55%
-D/E Ratio อยู่ที่ 1.32 เท่า (หนี้สินรวม 440.83 ล้านบาท / ส่วนของผู้ถือหุ้น 332.98 ล้านบาท) 93.25% ของหนี้สินมาจากหนี้สินหมุนเวียน เช่น เงินเบิกเกินบัญชี 258 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้า 91.67 ล้านบาท
.
เงินที่ได้จากไอพีโอ 219 ล้านบาทจะเอาไปลงทุนขยายศูนย์กระจายการให้บริการ(Service Distribution Center) 9 แห่ง เพื่อแก้ปัญหาลูกค้าหน่วยงานนำเอกสารออกนอกพื้นที่ไม่ได้
.
ข้อสังเกต - รายได้จากธุรกิจโครงการระบบบริหารจัดการเอกสารเติบโตแบบก้าวกระโดดมากจาก 7 ล้านบาทในปี 60 มาเป็น 308 ล้านบาทในปี 63 ขณะที่รายได้ธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องถ่ายเอกสารลดลงเรื่อยๆ สะท้อนว่าบริษัทกำลังปรับเปลี่ยนตนเองไปเป็นธุรกิจระบบจัดการเอกสาร ซึ่งก็เป็นเรื่องดี เพราะธุรกิจนี้มีอัตรากำไรขั้นต้นสูงที่สุดในบริษัท
.
.
📌NFSC บริษัท เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว จำกัด (มหาชน)
.
ธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์โซลูชั่นด้านการรักษาความปลอดภัยทางเทคโนโลยีไซเบอร์ (Cybersecurity) แบรนด์ที่ขายคือ Palo Alto Networks, Trendmicro, Symantec และอื่นๆ
.
*ตัวเลขสำคัญในงวด 9 เดือนปี 63
4
-รายได้รวม 467 ล้านบาท (รายได้จากการขาย 95.64% ที่เหลือมาจากการให้บริการฝึกอบรม และบำรุงรักษาระบบ)
-มีกำไรสุทธิ 15.24 ล้านบาท อัตรากำไรสุทธิ 3.26%
-D/E Ratio อยู่ที่ 1.88 เท่า (หนี้สิน 198.1 ล้านบาท /ส่วนของผู้ถือหุ้น 105.1 ล้านบาท) หนี้สินส่วนใหญ่มาจาก หนี้สินหมุนเวียน 172.77 ล้านบาท เป็นเจ้าหนี้การค้า 95.93 ล้านบาท เงินกู้ยืมระยะสั้น 82.1 ล้านบาท
.
เงินที่ได้จากไอพีโอจะเอาไปซื้อธุรกิจที่มีนวัตกรรม Cybersecurity และมีฐานลูกค้าในประเทศเพื่อนบ้าน ใช้งบราว 100 ล้านบาท ใช้วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ Cybersecurity 50 ล้านบาท สร้างศูนย์ให้บริการอีก 20 ล้านบาท
.
ข้อสังเกต - รายได้โตต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 60 แต่กำไรสุทธิบางปีไม่ได้เพิ่มตาม เพราะเป็นธุรกิจนำเข้าที่มีมาร์จิ้นต่ำ พอเจอขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเข้าไป กำไรก็เปลี่ยนแบบมีนัยสำคัญทันที ที่ต้องติดตามคือบริษัทจะซื้อธุรกิจที่มีนวัตกรรม Cybersecurity เป็นของตัวเอง ถ้าเปลี่ยนจากการรับมาขาย ไปเป็นพัฒนาและขายได้เองก็น่าสนใจ
.
.
📌ADD หรือ บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน)
.
ดำเนินธุรกิจ 2 ด้าน ได้แก่ 1.ให้บริการระบบสนับสนุนการให้บริการดิจิทัลคอนเทนต์ (Digital Content Support) และ 2.การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Digital Solution) นอกจากนั้นกลุ่มบริษัทยังประกอบธุรกิจสื่อและโฆษณาออนไลน์ (Online Advertising) บนแพลตฟอร์ม (Platform) ของกลุ่มบริษัทเอง
.
*ตัวเลขสำคัญในงวด 9 เดือนปี 63
1
-รายได้รวม 230 ล้านบาท (มาจากบริการระบบสนับสนุนการให้บริการดิจิทัลคอนเทนต์ 81.9% บริการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 17.9% และที่เหลือเป็นบริการสื่อและโฆษณา)
-มีกำไรสุทธิ 48.17 ล้านบาท อัตรากำไรสุทธิ 20.94%
-D/E Ratio อยู่ที่ 0.88 เท่า (หนี้สินรวม 72.3 ล้านบาท / ส่วนของผู้ถือหุ้น 82.37 ล้านบาท) หนี้สิน 60.34 ล้านบาท มาจากเจ้าหนี้การค้า
.
เงินที่ได้จากไอพีโอจะเอาไปพัฒนาแอพพลิเคชั่น ซื้อธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
.
ข้อสังเกต - เป็นธุรกิจที่มีอัตรากำไรสุทธิค่อนข้างดี ปัจจุบันลูกค้าเป็นข่ายมือถือทั้ง 3 ราย หลังจากนี้ถ้าแผนธุรกิจยังเป็นไปตามที่บริษัทวางไว้ คือ การพัฒนาแอพพลิเคชั่นเกี่ยวข้องกับระบบการจ่ายเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือการพัฒนาแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ในแก่ลูกค้าธุรกิจการเงินก็ถือว่าน่าสนใจ (บริษัทมีประสบการณ์ด้านนี้มาตั้งแต่ปี 2554)
.
.
ต้องบอกว่าทั้ง 4 ตัวส่วนใหญ่จะนำเงินระดมทุนไปขยายธุรกิจที่กำลังเติบโต และพยายามสลัดธุรกิจเดิมที่มีรายได้สูงแต่กำไรต่ำออกไป
.
ดังนั้นหากนักลงทุนสนใจในธุรกิจทั้ง 4 ตัวนี้ก็แค่ติดตามว่าบริษัททำได้ตามแผนหรือไม่ หรือในอนาคตยังต้องกลับไปพึ่งพาธุรกิจเก่าๆ ที่ตัวเองกำลังหลีกเลี่ยงอยู่กันแน่
1
#วอวิด
<<══════════════════════════════════════>>
อีไฟแนนซ์ไทย สำนักข่าวหุ้น-การเงิน-การลงทุน อันดับหนึ่งของไทย
ที่มีผู้เข้าชมเว็บไซต์กว่า 1 ล้านคน/เดือน
อ่านข่าวสารการลงทุนเพื่อหาโอกาสการลงทุนใหม่ๆได้ตลอดวัน
อีไฟแนนซ์ไทย “มีข่าวมีโอกาส” www.efinancethai.com
<<══════════════════════════════════════>>
#PROEN #DITTO #NFSC #ADD #IPO
1
โฆษณา