เมื่อแม่ทำงานชิ้นหนึ่งเสร็จ แม่จัดเป็น 2 เกรด
ชอบ & แค่โอเค
เอครับ บีลูก…
เมื่อวันก่อนมีกรณีที่ความเห็นไม่ตรงกันระหว่างแม่กับทีมสื่อสาร
อย่างที่ลูกรู้ แม่เป็นหนึ่งในแอดมินเพจให้ที่ทำงาน
แม่เขียนเอาสนุก เอาอารมณ์ว่าเป็นแอดมินฝ่าย’เล่า’
ในบทความแม่มักเล่าเรื่องโดยมีความรู้สึกปะปนอยู่ในข้อมูล
เรื่องของเรื่องคือกรณีพนักงานติดโควิด
แม่เล่าด้วยวิธีของแม่ ที่แม่ทบทวนดูแล้ว ให้คะแนนว่าเป็นบทความที่แม่’ชอบ’
ถ้าเล่าน้อยกว่านั้น แม่คงจัดให้เกรดแค่โอเค
ทีนี้ ปรากฏว่าทีมบอกไม่โอเค เหมือนควรจะเล่าน้อยๆ
แม่แอบค่อนในใจว่า ถ้าเล่าน้อยกว่านั้นอีก ก็ต้องเรียก ‘แถลงการณ์’ แล้ว 😂
เรื่องความเห็นไม่ตรงกันแบบนั้นเป็นธรรมดาของการทำงาน
ถ้าทีมรู้สึกกังวล ก็เป็นเรื่องที่ควรเห็นใจทีมเขาต้องรับผิดชอบภาพรวม มีหน้าที่โดยตรงที่ต้องตอบคำถาม
เมื่อแรกนั้นแม่รู้สึกเซ็งๆนิดหน่อย แต่ตัดมันไปได้อย่างไว เพราะคิดไปคิดมาแล้วพบว่า จะอย่างไร บทความชิ้นนั้น แม่ก็’ชอบ’
ประเด็นของแม่คือ เรื่องนี้ทำให้แม่พบว่า ช่วงหลังแม่ใส่ใจกับความเห็นของคนอื่นน้อยลงอ่ะ
หรือแม่เริ่มแก่ 😭😭
แม่เริ่มคิดเรื่องนี้ตอนร้องเพลงใน We Sing
แม่ร้องไว้หลายเพลงมากแล้วนะ ร้องทิ้งร้องขว้างไว้ในนั้น
แม่ชอบ 😂
แรกเริ่มแม่พยายามทำเสียง ร้องเต็มเสียง หรือเป๊ะๆจังหวะ เพื่อคะแนนที่ดี
แต่หลังๆ แม่เริ่มคิดว่า นี่ใช่เหรอ !
ฉันร้องเพื่อความพอใจส่วนตนนะเฟ้ย ฉันอยากเอื้อนตรงนี้ ฉันก็จะเอื้อน
ฉันอยากลากเสียงแบบนี้ ฉันก็จะทำ
จะได้คะแนนกี่คะแนน ทำไมต้องใส่ใจ
แต่แม่ก็ไม่แน่ใจนักว่ามาถูกทาง
จนแม่ได้อ่านหนังสือของคุณหมอกระแส ชนะวงศ์
อาจารย์ท่านว่า ‘จงทำงานเพื่องาน และ จงทำงานเพื่องานที่ดีที่สุด’
งานที่แม่พูดถึงวันนี้ เป็นงานที่ไม่ใช่เพื่อเงินหรอกนะ
งานที่เกี่ยวข้องกับเงินต้องมีมาตรฐานมาจับ
เสมอ กรณีนี้ คืองานที่เราอยากทำของเราเอง เหมือนที่แม่เขียนบทความ เขียนนิยายหรือร้องเพลง
‘ทำงานเพื่องาน’
ในประโยคนี้แม่มองเห็นเบื้องหลังคือความทุ่มเท เอาจริงเอาจัง
‘เพื่องานที่ดีที่สุด’
วลีนี้ เหมือนแม่จะมองเห็นหยดเหงื่อซึม ความทุ่มเทยิ่งต้องมาก
ถ้าลูกถามแม่ว่า แค่ไหนถึงจะเรียกว่า ‘ดีที่สุด’
แม่ว่าพอจะวัดได้ด้วยความรู้สึกของเรานะ
เรารู้ทุกทีว่านี่ยังไม่ได้ทุ่มเท นี่รีบๆ ทำลวกๆพอผ่าน
สำหรับแม่แล้ว แม่เริ่มที่ ‘ทำงานเพื่องาน’
เหมือนเพลงนี้ที่แม่ร้องเพราะอยากร้อง
ร้องแล้วมีความสุข
แม่ชอบ
🥰
  • 3
โฆษณา