มีบัญชีอยู่แล้ว?
วันประกาศอิสรภาพ จาก Covid-19
3
โจ ไบเดน ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ตั้งเป้ากำหนดให้ วันที่ 4 กรกฎาคม 2564 หรือ วันประกาศอิสรภาพ (Independence Day) ในปีนี้ เป็น วันประกาศอิสรภาพจากไวรัสโควิด-19
นับตั้งแต่ที่ โจ ไบเดน รับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐฯ เมื่อวันที่ 20 มกราคม 64 ตลอดระยะเวลา 3 เดือน เขาได้ผลักดันมาตรการฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 ให้แก่ประชาชนชาวอเมริกัน ข้อมูลจาก Our World in Data เมื่อวันที่ 20 เมษายน 64 รายงานว่า มีประชาชนที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบ 2 โดส 86 ล้านคน จากประชากรทั้งหมด 331 ล้านคน หรือ คิดเป็น 26%
1
สัดส่วนประชาชนชาวอเมริกันที่ได้รับวัคซีนครบ 2 โดส
ปัจจุบันสหรัฐฯฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนไปแล้ว 219 ล้านโดส จาก 3 บริษัทผู้ผลิตยา อันดับ 1 คือ Pfizer / BioNTech 115 ล้านโดส ตามด้วย Moderna 96 ล้านโดส และ Johnson & Johnson 8 ล้านโดส
นอกจากมาตการการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนแล้ว ประธานาธิบดี โจ ไบเดน ได้ใช้งบประมาณ 1.9 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ
เมื่อปีที่ผ่านมา เศรษฐกิจของสหรัฐฯได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์โควิด-19 โดยเศรษฐกิจหดตัวถึง 3.5%
ข้อมูลจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF)
สำหรับแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจมุ่งเน้นไปที่การเยียวยากลุ่มผู้เปราะบางและกลุ่มผู้สูงอายุเป็นหลัก เช่น การแจกเงินจำนวน 1,400 ดอลลาร์สหรัฐแก่คนที่มีรายได้ 75,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี การอุดหนุนด้านสิทธิประโยชน์เรื่องประกันการว่างงาน การอุดหนุนเรื่องค่าเช่า ค่าอาหาร ค่าประกันสุขภาพ เป็นต้น
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเศรษฐศาสตร์ วิเคราะห์ว่า ด้วยมาตรการฉีดวัคซีน ผนวกกับ งบประมาณฟื้นฟูเศรษฐกิจอันมหาศาล จึงทำให้สหรัฐอมเริกาสามารถฟื้นฟูเศรษฐกิจ (กองทุนการเงินระหว่างประเทศ หรือ IMF คาดว่า ปี 64 เศรษฐกิจของสหรัฐฯโตประมาณ 6.4%) และเกิดภาวะภูมิคุ้มกันหมู่ในประเทศ (Herd Immunity) ภายในระยะเวลาอันสั้น
1
อ้างอิง
    Economics Man
    สนับสนุน50 เพชร
    หนังหลายมิติ
    หายไปนาน กลับมาก็ดาวลงเลยนะครับอาจารย์