26 เม.ย. 2021 เวลา 00:29 • ธุรกิจ
6 ปัจจัยที่ Bill Gates คัดเลือก
หรือ สรรหาบุคคลเข้ามาร่วมงาน
3
Credit ภาพ : ท้ายบทความ
1. ระยะเวลาในการทำงาน
มีผลสำรวจของ Deloitte นั้นพบว่า คนที่เกิดใน Gen Millennials และ Gen Z มักจะทำงานในตำแหน่งเดิมได้นานกว่า 5 ปี หากว่าที่ทำงานของพวกเขาให้ความยืดหยุ่นในเรื่องเวลา และสถานที่ในการทำงาน
8
2. มีความพึงพอใจในงานที่ทำ
มีผลการสำรวจของ Staples พบว่ากว่า 90% ของคนวัยทำงานจะมีความรู้สึกตื่นตัวและอยากทำงาน รวมทั้งมีความพึงพอใจกับงานที่ทำอยู่มากขึ้น หากว่าองค์กรของพวกเขามีการยืดหยุ่นในการทำงาน
5
3. ช่วยประหยัดเงินของบริษัท
เมื่อพนักงานมีความสุขในการทำงาน ก็ย่อมส่งผลให้มีสุขภาพที่ดี ทั้งร่างกายและด้านจิตใจ ซึ่งก็จะช่วยบริษัทประหยัดค่าใช้จ่ายในเรื่องของการประกันสุขภาพให้กับพนักงานลงไปได้ด้วย ส่วนนี้ก็จะทำให้ค่าใช้จ่ายถูกจัดสรรไปยังสิ่งที่ก่อประโยชน์อื่น ๆ ต่อองค์กรได้
6
4. ลดปัญหาการลาออกของพนักงาน
แน่นอนหากพนักงานมีความสุข จาการมีนโยบายเกี่ยวกับความยืดหยุ่นในการทำงานให้กับพนักงานแล้ว ย่อมแน่นอนว่าพนักงานส่วนใหญ่ก็พร้อมและเต็มใจที่จะทำงานอยู่บริษัทเดิม ก็จะส่งผลให้ลดปัญหาการลาออก โดยเฉพาะพนักงานที่มีผลงานที่ดี
9
5. เพิ่มโอกาสในการรับสมัครผู้ที่มีความสามารถ
การทำงานที่มีความยืดหยุ่น ยอมช่วยคัดกรองและดึงดูดผู้สมัครที่มีความสามารถได้ดีกว่าซึ่งในเรื่องนี้ก็อ้างอิงได้จากผลสำรวจของ Zenefits ที่พบว่ากว่า 77% ของพนักงานที่เข้าสมัครงานในบริษัทที่มีการยืดหยุ่นเรื่องการทำงาน
ส่วนใหญ่แล้วเป็นผู้ที่มีความสามารถในการทำงานที่ดี
6
6. พนักงานมีผลงานที่ดีขึ้น
มีผลงานวิจัยจากนักจิตวิทยาสังคม พบว่าการสร้างความรู้สึกพิเศษในที่ทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการให้ความยืดหยุ่นนั้น มีผลต่อการทำงานของพนักงานโดยตรง
ซึ่งนอกจากสุขภาพจะดีขึ้นแล้ว ยังได้รับผลงานที่ยอดเยี่ยมจากการทำงานเพิ่มมากขึ้นด้วย
8
โดยนอกจากนี้ Bill Gates ได้กล่าวว่า ในอนาคตจะเป็นเรื่องท้าทายสำหรับหลายบริษัทที่จะรับสมัคร หรือ รักษาคนที่มีความสามารถที่ดีที่สุดเอาไว้ได้ โดยเค้าเป็นคนที่ให้คำแนะนำว่า ข้อเสนอที่พิเศษที่สุดสำหรับการจ้างพนักงานซึ่งนั่นก็คือ “ความยืดหยุ่น” ซึ่งจากที่ผมได้กล่าวมาจะเห็นว่า
10
สิ่งนี้เป็นสาเหตุของทั้ง 6 ปัจจัยที่ก่อให้เกิดผลดีในเรื่องต่าง ๆ กับบริษัทและองค์กรทั้งสิ้น ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คงขึ้นอยู่กับ วัฒนธรรมของคนในแต่ละพื้นที่ ซึ่งหากจะต้องนำมาใช้ก็คงจะต้องปรับเปลี่ยนให้เข้ากับพื้นเพ หรือ อุปนิสัยของคนในองค์กรนั้น ๆ เพราะหากใช้ความยืดหยุ่น กับ งานที่ต้องมีกำหนดเวลาเสร็จตายตัว ก็คงย่อมก่อให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดีอย่างแน่นอนเลยทีเดียวครับ
12
เรียบเรียงโดย
ปั้นเงินออม
26 เมษายน 2564
โฆษณา