ดอกเบี้ยแบบขั้นบันได คิดกันยังไง?
เมื่อไม่นานมานี้ เราได้เห็นบางธนาคารมีผลิตภัณฑ์เงินฝากแบบพิเศษ โดยจะคิดดอกเบี้ยแบบขั้นบันได และมักจะใช้อัตราดอกเบี้ยสูงสุดมาล่อตาล่อใจพวกเรานั่นเอง
ซึ่งก็มีหลายคนที่เข้าใจผิดและอาจจะยังไม่เข้าใจการคิดดอกเบี้ยแบบขั้นบันได จึงเป็นเหตุผลที่เราได้เขียนเรื่องนี้ขึ้นมา เพื่อนักออมเงินทั้งหลายจะได้เข้าใจเรื่องการคำนวณดอกเบี้ยที่ถูกต้อง
โดยเราจะมาสอนการคำนวณดอกเบี้ย 2 สูตร คือ การคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากแบบขั้นบันได และ การคำนวณอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
เรามาเริ่มต้นกันก่อนว่า อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได คืออะไร?
อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได หรือ Step Up Interest Rate เป็นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ธนาคารจะจ่ายให้ผู้ฝากเงินเพิ่มขึ้นตามระยะเวลา ตามเงื่อนไขที่กำหนด
โดยทั่วไปจะกำหนดจำนวนเงินฝากขั้นต่ำและไม่อนุญาตให้เบิกถอนก่อนกำหนด รวมทั้งการคิดอัตราดอกเบี้ยแบบนี้จะเป็นการคิดดอกเบี้ยแบบไม่ทบต้น หมายถึง จะไม่นำดอกเบี้ยที่ได้รับในช่วงแรกมารวมเป็นเงินต้นงวดถัดไปนั่นเอง
มีวิธีการคำนวนดังนี้
" สูตรการคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากแบบขั้นบันได "
คือ ดอกเบี้ย = (เงินต้น X อัตราดอกเบี้ย x จำนวนวันที่ฝาก) / 365
ตัวอย่างเช่น
วันที่ 1 มกราคม ฝากเงิน 10,000 บาท ได้รับอัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได 12 เดือน
โดยธนาคารจ่ายดอกเบี้ยสำหรับเดือนที่ 1 – 3 ในอัตรา 2%
เดือนที่ 4 – 6 ในอัตรา 2.5%
เดือนที่ 7 – 9 ในอัตรา 3%
และมีเงื่อนไขว่า หากถอนเงินก่อนกำหนดจะได้รับดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์
มูลค่าของเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม เงินต้น 10,000 บาท
ดอกเบี้ยระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 มีนาคม (เดือนที่ 1 - 3) = 10,000 x 2% x 90 / 365 = 49.32 บาท
ดอกเบี้ยระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน (เดือนที่ 4 - 6) = 10,000 x 2.5% x 91 / 365 = 62.33 บาท
ดอกเบี้ยระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน (เดือนที่ 7 - 9) = 10,000 x 3% x 92 / 365 = 75.62 บาท
ดอกเบี้ยเงินฝากแบบขั้นบันไดที่นาย ก. จะได้รับจากการฝากเงินในช่วง 11 เดือน (273 วัน) เท่ากับ 49.32+62.33+75.62 = 187.27 บาท
หลังจากที่เรารู้จำนวนเงินของดอกเบี้ยรวมที่ได้รับแล้ว เราจะมาคำนวณกันต่อว่า อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเท่ากับกี่เปอร์เซ็นต์
มีวิธีการคำนวนดังนี้
" สูตรการคำนวณอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง "
คือ อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง = (จำนวนดอกเบี้ยรวมที่ได้รับ x 100 x 365) / (เงินต้น x จำนวนวันรวมทั้งหมดที่ฝาก )
จากโจทย์ข้างต้น คำนวณได้ดังนี้
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง = (187.27 x 100 x 365) / (10,000 x 273)
= 2.5%
ดังนั้น เราจะได้ดอกเบี้ยที่แท้จริง ตือ 2.5% ต่อปีนั้นเอง
สำหรับเพื่อนๆ ที่ดูตามสูตรที่เราคำนวณด้านบนแล้วยังงงๆ คิดเลขตามไม่ทัน สามารถมาดูต่อที่คลิปนี้ได้เลย
ฝากติดตามเพจ Cashury - เพจความรู้พื้นฐานด้านการเงินการลงทุน
ติดตาม Cashury ผ่านช่องทางอื่นๆ ได้ที่
#Cashury #Investment #FinancialAdvisor #Finance #ลงทุน #การเงิน #กองทุน #หุ้น #เริ่มต้นลงทุน #มือใหม่เริ่มต้นลงทุน #พื้นฐานการลงทุน #ออมเงิน #รู้เท่าธัน #ดอกเบี้ยแบบขั้นบันได #คิดดอกเบี้ย #คำนวณดอกเบี้ย
  • 5
โฆษณา