27 เม.ย. 2021 เวลา 13:16 • หุ้น & เศรษฐกิจ
สรุปหุ้น TIDLOR เคราะราคาที่ 36.50 บาท ในกรอบราคาสูงสุด จากเดิมแบ่งขายให้รายย่อย 46,500,000 หุ้น แบ่งจัดสรรค์ให้ได้คนละ 1,000 หุ้น ทั้งหมด 46,500 คน
ล่าสุดมีการอัพเดทเพิ่มเติมแบ่งสัดส่วนจากชูกรีนมาให้รายย่อย เป็น 75,000,000 หุ้น ผู้ที่ได้รับการสุ่มเลือกจะมี 75,000 คน
พรุ่งนี้ วันที่ 28 เมษายน 2564
ใครที่จอง IPO TIDLOR
สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ในเวลา 18.00 น.
จาก
ขอให้โชคดีมีชื่อของท่านอยู่ในประกาศนะครับ
#SalaryStock
โฆษณา