3 พ.ค. เวลา 13:39 • วิทยาศาสตร์ & เทคโนโลยี
รู้จัก “Pepper” หุ่นยนต์ที่พูดคนเดียวได้เหมือนมนุษย์!