Warangkana Chaikirin
🌿🌲🌿 วิปัสสนูกิเลส เป็นเครื่องขวางความสำเร็จ หากท่านนักปฏิบัติ มาเจอกับด่านวิปัสสนูกิเลสนี้ ต้องแก้นะคะ หาครูอาจารย์คะ ให้ท่านช่วยแนะวิธี ไม่เช่นนั้น สำคัญผิดเสียเวลามากๆนะคะ
🌿🌲🌿 วิปัสสนูกิเลส ทุกด่านต้องเจอ หากเรามีสติ มีปัญญา ไม่หลงในนิมิตร นิมิตรนี้ทีแรกก็จะสว่าง เรืองรอง (แล้วแต่ใครจะเกิดนิมิตรแบบไหนคะ) บางคนไม่ดูนิมิตร ไม่ติดนิมิตร ใช่ว่าเขาจะไม่มานะคะ บางท่านเจอแสงสว่าง หลังจากนั้นก็จะ เห็นเป็นทุ่งดอกไม้สวยงามเพลิดเพลิน หากสติไม่พอก็จะหลงชม ทุ่งดอกไม้เพลิน ไม่รับรู้ความเป็นจริงของสังขาร ความเป็นจริงแห่งพระไตรลักษณ์ แต่สำหรับบางท่านที่สตินำ สติก็จะเตือนจิต ว่านั่นอย่าหลงเดินเข้าไปนะ มันคือวิปัสสนูกิเลส หากจิตยังมีอวิชชา ก็จะถามสติ ว่าขอชมขอพัก ได้ไหม มันสบาย เพราะความเป็นจริงมันเหนื่อย มันเจ็บ มันปวด เหลือเกิน
🌿🌲🌿 สติก็จะเตือนจิตว่านั่นความสวยความงามจอมปลอม ให้ระลึกถึงพระรัตนตรัย เพราะชีวิตมันมีแต่ความทุกข์ใช่ไหม? เรามาหาวิชาดับทุกข์ใช่ไหม? ทุกข์เกิดที่ใด?..ต้องให้ดับที่นั่นใช่ไหม?..จิตได้สติระลึกรู้ก็กลับมาอยู่กับปัจจุบัน กำหนดเห็นหนอสามครั้ง และกำหนดที่ลิ้นปี่รู้หนอ..รู้หนอ...ไปเรื่อยๆ จิตเกิดความรู้ต่อวิปัสสนูกิเลส ยอมเจ็บปวดในความเป็นจริงจะได้ความรู้เพิ่ม จิตมีปัญญารู้เท่าทัน การหลบหนีความจริง เปรียบทางโลก เหมือนเราคุณหนีปัญหา ไปเที่ยวสถานบันเทิง คิดว่ามันคลายทุกข์ แต่ตรงกันข้าม มันกลับเพิ่มทุกข์มากกว่า
🌿🌲🌿 จิตเกิดปัญญา รู้แจ้งแก่ใจ ว่าไม่พระโสดาปัติผล พระอนาคามี ท่านมีภูมิธรรม จากความทุกข์ในกองการสังขาร การอยู่เหนือโลก หาใช่ อยู่แบบปลอมๆ การอยู่เหนือโลก ต้องยอมรับความเป็นจริงแห่งสรรพสัตว์ ว่ามันมีทุกข์ มีสุข มีพบ มีจาก แต่จิตไม่เข้าไปยุ่ง ก้าวก่ายใครๆ เฝ้าแต่จิตตัวเอง สอนตัวเอง ให้มีสติอยู่กับปัจจุบัน ไม่มีเรา ไม่มีเขา ไม่มีเขา ไม่มีเรา ทำความเห็นให้ต้อง อยู่กับปัจจุบัน อยู่กับความเป็นจริง สาธุธรรคะ จะได้มีสติรู้ตัวทั่วพร้อม
2 แชร์
32 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา