สิ่งที่เป็นปัญหากับเมืองไทยตอนนี้ นอกจากโควิด 19 แล้ว ก็คือ Social Media
1
Social Media แบบที่นิยมกันอยู่ในประเทศไทยและทั่วโลก จะมีอัลกอริทึมที่ทำยังไงก็ได้ให้คนมีส่วนร่วม และอยู่ในแพลตฟอร์มนานที่สุด ดังนั้นมันจะเลือกเรื่องที่ทำให้แต่ละคนเชื่อที่จะดำดิ่งในความรู้สึกนั้นให้ลึกยิ่งขึ้น ในแต่ละขั้วข้อมูลที่ตัวเองได้... อ่านต่อ
9