ประเทศที่ประชากรมีแนวโน้มลดลงมากที่สุด ในอีก 30 ปีข้างหน้า
1
    Supawinee Thoopnim
    สุดส่วนที่ลดลงไปก็คือคนรุ่นเราสินะทีาจะหายไป