6 พ.ค. 2021 เวลา 14:42 • หุ้น & เศรษฐกิจ
Moonoi Investment Talk : อัพเดทการลงทุนไปกับหมูน้อยตัวโปรดของคุณ
ให้ฉันเป็นหมูตัวโปรดของเธอ
เธอไม่ต้องหิวฉันอยู่ข้างเธอ
ถ้าเธอไม่ไหวมากรอบได้เลย
ถ้าเธอเรียกหาจะไปหาเลย
ให้ฉันเป็นหมูกรอบของเธอ
เธอไม่ต้องหิวฉันอยู่ข้างเธอ
ถ้าเธอไม่ไหวมากรอบฉันทอดอยู่ตรงนี้
โฆษณา