15 คำศัพท์ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจที่ใช้บ่อยในการทำงาน
 
ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจมีความสำคัญอย่างมากในการทำงาน เพราะหากคุณไม่รู้ไม่เข้าใจคำศัพท์เฉพาะเหล่านี้ การทำงานอาจจะได้รับผลกระทบ
วันนี้ Engvolution จึงได้นำคำศัพท์ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ ที่น่าจะมีโอกาสได้ใช้บ่อย ๆ ในการทำงานมาฝากกัน โดยมีคำต่าง ๆ ดังนี้
3
1. contract = สัญญา หนังสือสัญญา สัญญาจ้าง ข้อตกลง
1
The contract gives a female executive maternity leave rights.
สัญญาระบุว่าผู้บริหารหญิงมีสิทธิลาตั้งครรภ์ได้
2. remuneration = ค่าตอบแทน รายได้ รางวัล สินน้ำใจ เบี้ยบำเหน็จ
They demanded adequate remuneration for their work.
พวกเขาเรียกร้องค่าตอบแทนการทำงานที่เหมาะสม
3. commission = เงินพิเศษที่ได้เพิ่มจากเงินเดือน ให้เปอร์เซนต์ ค่านายหน้า
She gets 10% commission on each sale.
เธอได้รับค่านายหน้า 10% สำหรับการขายแต่ละครั้ง
4. day off = วันหยุด วันหยุดงาน
I'll have to ask my boss for a day off.
ฉันขอวันหยุดงานจากนายจ้าง
ที่มา: Freepik
5. sick leave = ลาป่วย
He has been on sick leave for seven months with depression.
เขาลาป่วย 7 เดือนจากอาการโรคซึมเศร้า
6. personal leave = ลากิจ ลาเพื่อธุระส่วนตัว
Total personal leave is less than 6 working days.
(บริษัทอนุญาตให้) ลากิจได้ไม่เกิน 6 วันทำงาน
7. maternity leave = การลาตั้งครรภ์
Her going on maternity leave will create a temporary vacancy.
การลาตั้งครรภ์ของเธอจะทำให้เกิดตำแหน่งว่างชั่วคราว
8. P.O. ย่อมาจาก Purchase Order = ใบสั่งซื้อ
1
The lease has now expired and a compulsory purchase order has been placed.
สัญญาเช่าหมดลงแล้ว เราจึงต้องออกใบสั่งซื้อ
ที่มา: Freepik
9. provision = การจัดหา การเตรียม บทบัญญัติ
Several firms are responsible for the provision of cleaning services.
บริษัทต้องรับผิดชอบในการจัดหาการบริการทำความสะอาด
10. promotion = การส่งเสริม การสนับสนุน หรือการเลื่อนขั้น
Pawitree's promotion means more money and more responsibility.
การเลื่อนขั้นของคุณภาวิตรีหมายถึงเงินและความรับผิดชอบที่มากขึ้น
11. performance = การปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพการดำเนินการ
His performance was absolutely superb.
การปฏิบัติงานของเขายอดเยี่ยมมาก ๆ
12. probation = การรอพินิจ หรือการทดลองงาน การคุมประพฤติ การพิสูจน์
He joined the company on six months' probation.
เขาเข้าทำงานด้วยเงื่อนไขการทดลองงาน 6 เดือน
13. employment = การว่าจ้าง อาชีพ ธุรกิจ
She was offered employment in the sales office.
เธอได้รับการเสนอการจ้างงานในฝ่ายขาย
ที่มา: Freepik
14. unemployed = พ้นจากการว่าจ้าง ตกงาน
Unemployment can cause feelings of inadequacy and low self-esteem.
การว่างงานอาจก่อให้เกิดความรู้สึกขาดแคลนและความมั่นใจลดลง
15. retirement = การเกษียณอายุงาน การปลดเกษียณ การออกจากราชการ
Retirement gave him the time to pursue his hobbies.
การเกษียณจากการทำงานทำให้เขามีเวลาในการทำงานอดิเรก
เป็นอย่างไรบ้าง หวังว่าคุณจะได้เรียนรู้คำศัพท์ใหม่ ๆ เกี่ยวกับการทำงาน และสามารถนำคำศัพท์เหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ได้จริงสำหรับการทำงานในอนาคต จากเราไปไม่มากก็น้อย
นอกจากคำศัพท์เหล่านี้ที่ Engvolution นำมาเสนอแล้ว ยังมีคำศัพท์อื่นๆ ที่น่าสนใจอยู่อีกเพียบ หากมีโอกาสเราจะนำคำศัพท์ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจเหล่านี้มาฝากกันอีกอย่างแน่นอนค่ะ แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะ
Facebook Page: Envolution
Line: @engvolution
22 ถูกใจ
15 แชร์
5.8K รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 22
    โฆษณา