8 พ.ค. 2021 เวลา 09:11 • สุขภาพ
ธรรมะจากท่านพุทธทาสภิกขุ
🤔 😷🤮🥳 ผิดธรรมชาติ(เจริญหรือเสื่อม)
มนุษย์ในโลกนี้จะต้องมีระบบการปกครองที่ตรงตาม ความประสงค์ของพระเจ้าของธรรมชาติ เมื่อพระเจ้าบอกให้รักคนอื่นยิ่งกว่ารักตนเองนี่เราก็สั่นหัว เมือพระเจ้าว่าอย่าไปทำลายธรรมชาติโดยไม่จำเป็นอย่างนี้เราก็สั่นหัว
🤯 เรามีระบบปกครองที่แข่งขันกัน ครอบงำกัน ก็เลยผลิตวัตถุขึ้นมาเพื่อเอาชนะผู้อื่น เป็นเรื่องทำลายธรรมชาติอย่างนี้ ไม่ตรงตามความประสงค์ของธรรมชาติและไม่ตรงตามความประสงค์ของพระเจ้า ที่ต้องการให้เป็นอยู่แต่พอดี
🤢ให้มีความรักผู้อื่นยิ่งกว่ารักตัว เดี๋ยวนี้เราไม่มีระบบการปกครองที่ตรงตามประสงค์ของพระเจ้า แต่เรามีการปกครองตามความประสงค์ของกิเลสของเราเอง
 
😪😭ฉะนั้นเราจึงทำลายธรรมชาติ ทำลายอะไรต่างๆที่เราคิดว่าล้าหลังและคิดว่าทำลายเพื่อความเจริญ แต่ความเจริญนั้นทันเพื่อความวินาศ
ค่ะธรรมของท่านพุทธทาส เราก็คงเห็นชัดและเป็นไปตามที่ท่านกล่าวไว้ ว่าเราก็พบเจอความทุกข์จากสิ่งที่เรียกว่าความเจริญ ณ ยุคปัจจุบัน เพราะจิตใจคนไม่ได้ฝึกให้เจริญตามวัตถุ คนเลยกลายเป็นทาสวัตถไป
ในช่วงโควิด-19 คงพอให้เราๆท่านๆได้ข้อคิด จากคนที่จาก โควิดไม่ได้เลือกคน ไม่ว่ายากดีมีจน หรือคนมีชื่อเสียง ป่วยไม่กี่วัน ก็ไม่มีโอกาสอยู่ต่อ จึงเป็นโอกาสที่เราจะระลึกถึงความตายมากขึ้น เตรียมตัวเตรียมใจ เกิดเราติดหรือคนใกล้ชิดติด ฝึกเตรียมใจไว้กับการจากพราก เราชาวพุทธก็ยึดหลักธรรมมาปฏิบัติค่ะ รักษาศีล ภาวนา และการให้ทาน เพื่อสร้างคุณค่าแก่ชีวิตนี้ค่ะ เพราะเราไม่อาจมั่นใจว่าเราจะมีโอกาสอยู่ในโลกนี้อีกกี่วัน สู้ๆค่ะทุกๆคน
โฆษณา