9 พ.ค. 2021 เวลา 05:45 • การศึกษา
โอวาทธรรมหลวงพ่อพุทธทาสภิกขุ
* จะต้องมีการปกครองที่ไม่ใช่เสรีภาพเพื่อการกอบโกยเพื่อตนเอง แต่ว่าให้เสรีภาพเพื่อการกอบโกยที่เป็นประโยชน์แก่สังคมที่เป็นธรรม ประกอบไปด้วยธรรม
เสรีภาพนั้นดี ถ้าใช้ผิดก็เลว ใช้ถูกก็ดี มันจะต้องมีคำว่า"ธัมมิกะ"(ธรรมะ) ประกอบเข้าด้วยเสมอ ถ้าเพื่อตนมันเผลอง่าย มันก็เห็นแก่ตนเท่านั้น มันก็เป็นกิเลสขึ้นมาทันที*
ในสถานการณ์ที่มีโรคระบาดโควิดเช่นนี้ก็ได้ยินได้ฟังได้คำสอนของพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ย่อมเกิดข้อคิดที่ดีแก่ตัวเรา ทำให้สบายใจขึ้นค่ะ แม้จะกังวลอยู่บ้างตามนิสัยปุถุชน
โฆษณา