10 พ.ค. 2021 เวลา 01:24 • ครอบครัว & เด็ก
พระพุทธเจ้าตรัสถึงอาชีพที่เราชาวพุทธไม่ควรทำเลยมี ๕ อาชีพดังนี้
๑.ค้ามนุษย์
๒.ค้าขายสุราของมึนเมา
๓.ค้าขายยาพิษ
๔.ค้าขายอาวุธ
๕.ค้าขายสัตว์เพื่อนำไปฆ่า
ถ้าจะปฏิบัติธรรมโดย ละเว้นเอาเอง เช่นรักษาศีลเป็นปกติ และภาวนา แต่ถ้าทำอาชีพเหล่านี้การปฏิบัติก็จะไม่ได้ผลค่ะ อาจรวมไปถึงการทำผิดกฎหมายด้วย เช่น ขายหวยใต้ดิน ผู้มีศีลไม่ควรไปยุ่งเกี่ยวกับงานทุกอย่างที่ผิดกฏหมาย และศีลจารีตประเพณีอันดีงามด้วยค่ะ
โฆษณา