11 พ.ค. 2021 เวลา 00:29 • ความคิดเห็น
ติดโควิดหรือเป็นกลุ่มเสี่ยง ลางานกักตัวหรือรักษาตัว 14 วัน ต้องได้รับค่าจ้าง เงินเดือนปกติ
1
..
บุคคลในภาพประกอบไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเนื้อหาบทความ
มีความสับสนจากข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ค่อนข้างมาก
กรณีผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงหรือผู้ที่ติดเชื้อโควิดแล้ว จำเป็นต้องกักตัว14 วันหรือเข้ารับการรักษา
อาจถูกนายจ้างใช้เป็นข้ออ้าง
ไม่จ่ายค่าแรงหรือหักเงินเดือนได้
โดยถือว่าเป็นการขาดงาน
ข้อเท็จจริงเรื่องนี้ ได้รับการชี้แจงจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานว่า....
3
หากผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงหรือผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 เป็นพนักงานบริษัท ห้างร้านเอกชนและได้รับคำสั่งจากทางราชการหรือบริษัทให้ต้องกักตัวหรือเข้ารับการรักษาตัว 14 วัน
ให้ถือเป็นวันลาป่วยหรือลาพักผ่อนประจำปี โดยนายจ้างต้องจ่ายค่าแรงหรือเงินเดือนตามปกติ
หากกรณีพนักงานท่านนั้น ใช้สิทธิ์วันลาป่วยหรือลาพักผ่อนประจำปีหมดแล้วหรือเหลือจำนวนวันลาไม่ครบ 14 วัน
นายจ้างไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าแรงส่วนของวันส่วนเกินที่ถูกกักตัวได้และต้องไม่ถือว่าวันดังกล่าวเป็นวันขาดงานของพนักงานท่านนั้น
1
ส่วนรายได้ที่หายไปในกรณีวันลาไม่เพียงพอของพนักงาน
พนักงานสามารถใช้สิทธิ์ชดเชยตาม พรบ.ประกันสังคมได้
2
เรื่องนี้ถือเป็นเรื่องสำคัญ เพราะที่ผ่านมา มีลูกจ้างหลายคนที่พบว่าตัวเองเป็นกลุ่มเสี่ยง แต่กลับไม่ยอมไปรายงานตัว เพราะกลัวว่าหากโดนคำสั่งกักตัวจะต้องขาดงาน โดนหักค่าแรง
เมื่อไม่ยอมกักตัว แต่ดันกลับไปทำงานอีก สุดท้ายถ้าตัวเองติดเชื้อโควิด ก็จะนำเชื้อไปแพร่ระบาดในที่ทำงาน กลายเป็นคลัสเตอร์ใหม่ ไม่มีวันจบสิ้น
1
..
สถานการณ์ตอนนี้ ค่อนข้างมีความน่าเห็นใจทั้งนายจ้างและลูกจ้าง
ดังนั้น หากมีความจำเป็นใด ๆ ที่ลูกจ้างต้องหยุดทำงานจากสถานการณ์โควิด แล้วทำให้เกิดความเสียหายแก่นายจ้าง ผมคิดว่าทางออกที่ดีที่สุดคือ การนั่งคุยกัน ช่วยกันหาทางออก
ในวันที่กิจการรุ่งเรืองดี เราก็ร่วมสุขกันมา
วันที่ต่างคน ต่างมีปัญหา ก็อยากให้ร่วมทุกข์ กันต่อไป อย่าทิ้งกันง่าย ๆ
อะไรที่ลูกจ้างช่วยนายจ้างลดค่าใช้จ่ายได้ ก็ช่วยเขาไป
อะไรที่นายจ้างช่วยให้ลูกจ้างได้มีรายได้เลี้ยงชีวิตต่อไปได้ ถึงมันอาจจะน้อยลง ก็ช่วยกันไป
1
ยามวิกฤติเช่นนี้ เราจะได้เห็นใจกันว่าใครรักองค์กรจริงและองค์กรไหนที่รักเราจริง...
..
1
อ้างอิง
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
ติดตามอ่านบทความได้ที่
โฆษณา