มีบัญชีอยู่แล้ว?
เปิดยอดจองฉีดโควิด 77 จังหวัด
1
ศูนย์โควิด เปิดยอดจองฉีดวัคซีน 77 จังหวัด กทม. มากสุด มุกดาหาร แค่ 1,177คน
#101NewsAndTalk #เพิ่มทุกมุมคิดพลิกทุกมุมข่าว #101News #คลื่นข่าวอันดับ1บนหน้าปัดวิทยุ #Covid #Covid19 #โควิด #โควิด19 #หมอพร้อม
1
ศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานข้อมูลการเปิดจองคิวฉีดวัคซีนโควิด-19 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และ 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง ผ่าน “หมอพร้อม” ข้อมูลวันที่ 10 พ.ค.64 เวลา 09.00 น.
2
สำหรับ 10 อันดับจังหวัดที่มีผู้จองคิวฉีดวัคซีนโควิดสูงสุดในขณะนี้คือ
1. กทม.516,282 คน
2. ลำปาง 223,970 คน
3. นนทบุรี 51,113 คน
4. สมุทรปราการ 44,963 คน
5. เชียงใหม่ 43,869 คน
6. ชลบุรี 36,487 คน
7. สงขลา 35,272 คน
8. ปทุมธานี 33,421 คน
9. นครราชสีมา 33,398 คน
10. นครสวรรค์ 22,063 คน
4
ขณะที่ 5 อันดับจังหวัดที่มียอดจองวัคซีนโควิดน้อยสุดในขณะนี้
1. มุกดาหาร 1,177 คน
2. ยโสธร 1,237 คน
3. แม่ฮ่องสอน 1,368 คน
4. สตูล 1,664 คน
5. ตราด 2,115 คน
3
    Oat
    บริหารจัดการได้ควายแท้ แทนที่จะเปิดลงทะเบียนทุกช่วงอายุ จํานวนประชากรจะได้ฉีดวัคซีนครอบคลุมเร็วที่สุด จะได้จบปัญหาเร็วที่สุด