กลุ่มหุ้นที่คาดว่าจะได้ประโยชน์จากการใช้จ่ายเงินของนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ 9 ล้านล้าน$ เพื่อให้ประชาชนไปใช้จ่ายจริงเพื่อฟื้นเศรษฐกิจ
หุ้นชุดนี้มีการกระจากการลงทุนหลายอุตสาหกรรม และหุ้นบางตัวไม่ค่อยเป็นที่พูดถึง และคลิปให้ข้อมูลหุ้นแต่ละตัวว่าจะได้ประโยชน์จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างไร เพื่อใจเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการตัดสินใจลงทุน
  • 11
โฆษณา