15 พ.ค. 2021 เวลา 01:32 • ความคิดเห็น
อย่าสูญเสียความเป็นตัวตน
เพียงเพราะพยายามเป็นคนที่ถูกใจ
9
ในทุก ๆ วันเราทุคนต่างมีบทบาท หรือ อาจจะเรียกได้ว่าหัวโขนที่จะต้องสวมใส่ด้วยกันทั้งนั้น และทุกบทบาทก็จะมีขอบเขตหรือภาระผูกพันธ์ที่จะต้องรับผิดชอบต่อหน้าที่นั้น ๆ ทั้งสิ้น
10
หลายต่อหลายครั้ง เราอาจจะต้องตกอยู่ในสถานการณ์
ที่ต้องรับบทเป็น 2 บทบาท อาทิเช่น ในระหว่างที่เราทำงานอยู่
เราต่างเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดี กับ ลูกน้องที่ หรือ อาจจะต้องเป็นหัวหน้าที่ดีร่วมไปด้วยก็ได้
5
แต่ในหลาย ๆ ครั้งเราก็ไม่สามารถทำให้ทุกบทบาทในขณะนั้นออกมาให้ถูกใจใครหลาย ๆ คนได้อย่างแน่นอน
เช่น ถ้าเราเป็นลูกน้องที่ดีทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ แต่ในขณะเดียวกันเราก็อาจจะกำลัง
เป็นเจ้านายที่กำลังเข้าโหมดกดดันลูกน้อง หรือ ทีมงานหรืออาจจะแผ่พลังงานบางอย่างออกมาจนทำให้บรรยการศรอบข้างเสียไปก็ได้โดยที่ไม่รู้ตัว
9
และผมก็เชื่อเหลือเกินว่าทุกครั้งที่เมื่อเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ผลที่ตามมา อาจจะไม่ถูกใจใครหลาย ๆ คนได้
2
ในทางกลับกันหากเราพยายามทำเพื่อถูกใจกับทุกคนรอบตัวเราก็อาจจจะต้องพบเจอกับความยากลำบากความเหนื่อยกาย เหนื่อยใจอีกหลายเท่าตัว จนสุดท้ายเราอาจจะไม่เหลือความเป็นตัวตนของเราเองก็ได้ในที่สุด
6
ดังนั้นแล้วหากต้องพบเจอสถานการณ์เช่นนี้ ขอให้มีสติและทบทวนบทบาท ลำดับความสำคัญให้ดีว่า
สิ่งใดสำคัญที่สุดในช่วงเวลานั้น ๆ เพราะเชื่อได้เลยว่าเมื่อเราแบ่งความสำคัญของหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ
ได้อย่างดีแล้วล่ะก็
7
ผลของการกระทำเราจะออกมาเป็นที่หน้าพอใจเพราะมันจะถูกต้องที่สุด และความไม่ถูกใจจะเป็นแค่สายลมพัดผ่านไปที่ไม่ได้มีน้ำหนักมากระทบต่อจิตใจเราได้อย่างแน่นอน
6
ในขณะเดียวกันหากเป็นเรื่องเล็ก ๆ น้อย
ไม่เหลือบากกว่าแรงที่สามารถช่วยเหลือเพื่อเสริมสร้างมิตรภาพที่ดีไว้แล้วล่ะก็ คงไม่แย่นักที่เราจะเลือกทำเรื่องถูกใจ
ควบคู่กันไปกับความถูกต้องด้วยก็ได้นะครับ
7
ปั้นเงินออม
15 พฤษภาคม 2564
โฆษณา