15 พ.ค. 2021 เวลา 05:59 • หุ้น & เศรษฐกิจ
หุ้นกลุ่มธุรกิจโรงพยาบาลมีอะไรบ้าง?
ทำไมถึงยังพุ่งทะยานสวนทางกับตลาดหุ้น…
แม้ดัชนี SET จะถูกกดดันจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่กลับมาแพร่ระบาดรุนแรงอีกครั้ง
1
แต่รู้หรือไม่ว่ายังมีหุ้นกลุ่มนึงที่ยังคงขึ้นสวนทางกับตลาดนั่นก็คือ หุ้นกลุ่มโรงพยาบาล ที่ยังคงปรับตัวขึ้นโดดเด่น และเป็นการขึ้นอย่างต่อเนื่อง
เนื่องจากนโยบายของทางภาครัฐ ที่เปิดให้ธุรกิจกลุ่มโรงพยาบาลเอกชนสามารถนำเข้าวัคซีนได้เพื่อเป็นทางเลือกให้กับประชาชนมากขึ้น
www.stocknonstop.com
วันนี้เราเลยจะขอมานำเสนอว่าหุ้นในกลุ่มธุรกิจโรงพยาบาลนั้นมีอะไรบ้าง…
www.stocknonstop.com
1. AHC : บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)
โรงพยาบาลเอกชล เป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกใน จ.ชลบุรี ให้บริการสุขภาพทั้ง 4 ด้านครบวงจร ได้แก่ บริการตรวจรักษาโรค ฟื้นฟูสมรรถภาพ ป้องกันโรค และส่งเสริมสุขภาพ
2. BCH : บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจในรูปแบบกลุ่มโรงพยาบาล ซึ่งมีโรงพยาบาลในเครือทั้งหมด 13 แห่ง และโพลีคลินิก 1 แห่ง ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด เพื่อให้บริการทางการแพทย์ในระดับปฐมภูมิ-ตติยภูมิ ภายใต้ 4 กลุ่มโรงพยาบาล คือ
1. โรงพยาบาลเวิลดิ์เมดิคอล เพื่อให้บริการแก่กลุ่มคนไข้เงินสดระดับบนและคนไข้ชาวต่างชาติ
2.กลุ่มโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เพื่อให้บริการแก่กลุ่มคนไข้เงินสดระดับกลางบน 3.กลุ่มโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ เพื่อให้บริการแก่กลุ่มคนไข้เงินสดระดับกลางและคนไข้ในโครงการประกันสังคม
4.กลุ่มโรงพยาบาลการุญเวช เพื่อให้บริการแก่กลุ่มคนไข้ในโครงการประกันสังคม
3
3. BDMS : บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)
ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำของประเทศไทย ประกอบด้วย กลุ่มโรงพยาบาล 6 กลุ่มได้แก่
1.กลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพ
2.กลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวช
3.โรงพยาบาลบีเอ็นเอช
4.กลุ่มโรงพยาบาลพญาไท
5.กลุ่มโรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล
6.กลุ่มโรงพยาบาลรอยัล
4. BH : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ภายใต้ชื่อ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล ในกรุงเทพมหานคร โดยมีการให้บริการทางการแพทย์ครบวงจรทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน รวมทั้งศูนย์บริการผู้ป่วยต่างชาติ และลงทุนในธุรกิจการแพทย์และธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ
5. CHG : บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)
ประกอบด้วยบริษัทย่อยจำนวน 10 บริษัท มีสาขาของโรงพยาบาลสถานพยาบาลและคลินิกในกลุ่มรวมทั้งหมด 14 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการบริเวณรอบสนามบินสุวรรณภูมิ ตั้งแต่เขตประเวศ เขตลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออก และถนนเทพารักษ์ ถนนกิ่งแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการครอบคลุมไปถึงจังหวัดในภาคตะวันออกได้แก่บริเวณ ถนนบางนาตราด อำเภอบางปะกง และนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ จังหวัดฉะเชิงเทรา ถนน 304 อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว และอำเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยมีจำนวนเตียงรองรับผู้ป่วยรวม 495 เตียง
6. CMR : บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)
ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน อยู่ในภาคเหนือของประเทศไทย มีห้องตรวจโรคให้บริการรักษาโรคทั่วไป โดยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคทุกสาขาพร้อมอุปกรณ์การรักษาและวินิจฉัยโรค
1
www.stocknonstock.com
7. EKH : บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน)
ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลภายใต้ชื่อโรงพยาบาลเอกชัย ซึ่งมีขนาด 100 เตียง โดยมีเตียงใช้งานจริงจำนวน 86 เตียง ห้องตรวจ 38 ห้อง และสามารถรองรับผู้ป่วยนอกได้ 716 คนต่อวัน
1
8. KDH : บริษัท ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
ประกอบธุรกิจให้บริการทางการแพทย์ภายใต้ชื่อ โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี (เดิมชื่อ โรงพยาบาลกรุงธน )1) โดยให้บริการด้านการแพทย์แก่ผู้ใช้บริการตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงให้คำปรึกษา วินิจฉัยโรค และรักษาโดยทีมแพทย์เฉพาะทางแก่ผู้ป่วย นอกจากนี้โรงพยาบาลยังมีศูนย์แพทย์เฉพาะทางต่างๆ และหน่วยบริการพิเศษไว้บริการผู้ป่วย
9. LPH : บริษัท โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน)
แบ่งออกเป็น 4 ธุรกิจหลัก ได้แก่
1.ธุรกิจให้บริการทางการแพทย์
2.ธุรกิจให้บริการตรวจวิเคราะห์ ทดสอบ และวิจัยด้านอาหาร ผลิตผลการเกษตร และยา
3.ธุรกิจสนับสนุนการให้บริการทางการแพทย์
และการพัฒนาธุรกิจ
4.ธุรกิจให้บริการห้องปฏิบัติการ วิเคราะห์และตรวจวิจัยทางการแพทย์
10. M-CHAI : บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน)
มี 6 โรงพยาบาลในเครือ อยู่ทางด้านตะวันตกลงไปทางภาคใต้ ประกอบไปด้วย โรงพยาบาลมหาชัย, มหาชัย 2,
มหาชัย 3, มหาชัยแม่กลอง, มหาชัยเพชรรัชต์, และมหาชัยพร้อมแพทย์
11.NEW : บริษัท วัฒนาการแพทย์ จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ภายใต้ชื่อ โรงพยาบาลนอร์ทอีสเทอร์น-วัฒนา ให้บริการตรวจรักษา ฟื้นฟูป้องกัน และส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชน กลุ่มลูกค้าประกอบด้วยผู้ป่วย ซึ่งแบ่งการรักษาเป็นผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยค้างคืน (ผู้ป่วยใน) ผู้รับบริการที่ไม่ป่วย ซึ่งเป็นการให้บริการสุขภาพในด้านป้องกัน และส่งเสริมสุขภาพ
1
12.NTV : บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน)
ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ซึ่งให้บริการรักษาพยาบาลครบทุกสาขา โดยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมทั้งอุปกรณ์การรักษาที่ทันสมัย ครบวงจร เปิดให้บริการทั้งผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ตลอด 24 ชั่วโมง โดยโรงพยาบาลที่เปิดให้บริการก็มีชื่อเหมือนกับชื่อบริษัท ก็คือ โรงพยาบาลนนทเวช นั่นเอง
1
www.stocknonstop.com
13. PR9 : บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)
ประกอบกิจการสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน ในลักษณะโรงพยาบาลทั่วไป (General Hospital) ภายใต้ชื่อ "โรงพยาบาลพระรามเก้า"
1
14. PRINC : บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)
โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี
ดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนและการบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชนควบคู่ไปกับธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยและธุรกิจบริการให้คำปรึกษาทางการลงทุน
15. RAM : บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)
ผู้ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน และมีธุรกิจเสริมกับธุรกิจโรงพยาบาลอีก 2 ประเภท คือ
1. บริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์
2. ขายเครื่องมือแพทย์และเวชภัณฑ์บางประเภท
16. RJH : บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)
เป็นโรงพยาบาลเอกชนในพื้นที่จังหวัดอยุธยา
มีโรงพยาบาลอยู่ในเครือทั้งหมด 2 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลราชธานีและโรงพยาบาลราชธานีโรจนะ
1
17. RPH : บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)
ประกอบกิจการสถานพยาบาลประเภทรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนภายใต้ชื่อ "โรงพยาบาลราชพฤกษ์" โดยให้บริการครอบคลุมจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอินโดจีน
1
18. SKR : บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในเขตตะวันออกของกรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรปราการและอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ได้แก่ โรงพยาบาลศิครินทร์ โรงพยาบาลศิครินทร์สมุทรปราการ และโรงพยาบาลศิครินทร์หาดใหญ่
www.stocknonstop.com
19. SVH : บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน)
ให้บริการด้านการรักษาพยาบาลซึ่งเป็นโรงพยาบาลเอกชน ภายใต้ชื่อ โรงพยาบาลสมิติเวช ให้บริการแก่ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในตลอด 24 ชั่วโมง
20. THG : บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
กลุ่มบริษัทประกอบกิจการสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน ในลักษณะโรงพยาบาลทั่วไป ภายใต้ชื่อ
"โรงพยาบาลธนบุรี"
1
21. VIBHA : บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)
ดำเนินกิจการโรงพยาบาลวิภาวดี ในกรุงเทพมหานคร รองรับผู้ป่วยนอกได้ 2,000 คน/วัน (114 ห้อง) และแผนกผู้ป่วยในอีก 250 เตียง ไม่รวมเตียงพิเศษและห้องพิเศษอื่นในโรงพยาบาล
22. VIH : บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ประกอบด้วยโรงพยาบาลในกลุ่ม 4 โรงพยาบาล คือ
1) โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย 2) โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม 3) โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล สมุทรสาคร
4) โรงพยาบาลวิชัยเวช แยกไฟฉาย
ซึ่งทั้ง 4 โรงพยาบาลให้บริการด้านการรักษาพยาบาลในลักษณะโรงพยาบาลทั่วไประดับทุติยภูมิ มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางทุกสาขา และมีความโดดเด่นด้านโรคกระดูกและข้อ พร้อมเครื่องมือที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง
23. WPH : บริษัท โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง จำกัด (มหาชน)
ประกอบกิจการสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน ในลักษณะโรงพยาบาลทั่วไป (General Hospital) ภายใต้ชื่อ "โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง"
1
บทความอื่นๆที่น่าสนใจ
SET 50 มีอะไรบ้าง? หุ้นSET50แต่ละตัวเขาทำธุกิจอะไรกัน…
เริ่มเล่นหุ้น มือใหม่ต้องรู้!!
เริ่มต้นลงทุนหุ้น SET 50 ต้องใช้เงินเท่าไหร่ ??
เริ่มเล่นหุ้น มือใหม่ต้องรู้!! มีเงิน 1,000 บาท ซื้อหุ้นใน SET100 ตัวไหนได้บ้าง?
โฆษณา