15 พ.ค. 2021 เวลา 14:46 • ข่าว
มั่นใจขึ้น วัคซีน AstraZeneca ผู้ฉีดเข็มหนึ่งมีภูมิคุ้มกันขึ้น 97.26% ส่วนของ Sinovac ผู้ฉีดเข็มสอง จะมีภูมิคุ้มกันขึ้น 99.49%
1
จากการศึกษาวิจัยเบื้องต้นของ ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทำการศึกษาอาสาสมัคร ที่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิดในประเทศไทย เพื่อดูว่าจำนวนผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้ว จะมีภูมิคุ้มกันขึ้นมากน้อยเพียงใด
ผลออกมาเป็นที่น่ายินดี กล่าวคือ
วัคซีนของบริษัท AstraZeneca เมื่อฉีดเข็มที่หนึ่ง และตามผลที่สี่สัปดาห์หลังฉีด พบมีภูมิคุ้มกันขึ้น 97.26% ส่วนผู้ที่ฉีดแล้วภูมิคุ้มกันไม่ขึ้นมีเพียง 2.74%
1
ส่วนวัคซีนของ Sinovac ฉีดเข็มหนึ่งแล้ว มีภูมิคุ้มกันขึ้น 65.96% แต่ถ้าฉีดเข็มสองแล้วติดตามผลสี่สัปดาห์ จะมีภูมิคุ้มกันขึ้นถึง 99.49%
ในขณะที่ผู้ที่ติดโควิดตามธรรมชาติ เมื่อหายดีแล้ว จะมีภูมิคุ้มกันขึ้นอยู่ในร่างกาย 92.40% ของจำนวนผู้ติดเชื้อทั้งหมด
ส่วนเรื่องระดับภูมิต้านทานพบว่าผู้ที่ติดเชื้อตามธรรมชาติ เมื่อหายดีแล้วจะมีระดับภูมิต้านทานคงเหลืออยู่ 60.9 หน่วย(u/ml)
1
ในขณะที่ฉีดวัคซีน AstraZeneca เพียงเข็มเดียวภูมิคุ้มกันขึ้น 47.5 หน่วย
ส่วนของ Sinovac เมื่อฉีดครบสองเข็มแล้ว ภูมิคุ้มกันขึ้น 85.9 หน่วย
ทั้งนี้เป็นที่ทราบกันดีว่า วัคซีน AstraZeneca มีจุดเด่นตรงที่ ถ้าฉีดเข็มสองห่างจากเข็มหนึ่งมากหน่อย จะยิ่งกระตุ้นภูมิต้านทานสูงมากขึ้น
โดยมีรายงานศึกษาวิจัยว่า
ถ้าฉีดเข็มสองห่างจากเข็มหนึ่งเป็นเวลา 12 สัปดาห์
จะมีภูมิคุ้มกันดีขึ้นกว่าฉีดเข็มสอง ห่างจากเข็มหนึ่ง 6 สัปดาห์
1
โดยภูมิคุ้มกัน จะขึ้นสูงกว่ากันมากถึง 47%
จาก 55% เป็น 81%
1
โดยที่ฉีดวัคซีนเข็มแรก ก็มีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคแบบมีอาการ(สามเดือนหลังฉีด) ได้ถึง 76%
ส่วนของ Sinovac หลังฉีดเข็มที่หนึ่ง ระดับภูมิคุ้มกันยังขึ้นไม่ดี จำเป็นต้องฉีดเข็มที่สองเสียก่อน
4
นโยบายการฉีดวัคซีน จึงกำหนดให้
วัคซีน Sinovac ฉีดกระตุ้นเข็มสองโดยเร็ว
ห่างกัน2-4 สัปดาห์
ในขณะที่วัคซีนของ AstraZeneca ให้ฉีดกระตุ้นเข็มสองห่างออกไปหน่อย ที่ 12-16 สัปดาห์
เป็นแนวทางนโยบายที่ดีและเหมาะสม มีพื้นฐานทางวิชาการรองรับ และจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
ทำให้จำนวนวัคซีนที่มีอยู่ในช่วงแรก ไม่ต้องกันไว้ฉีดเข็มที่สองให้คนเดิม แต่เกลี่ยไปฉีดให้คนที่ยังไม่ได้ฉีดเข็มหนึ่ง ให้ได้มากที่สุดเสียก่อน
1
อีกสามสี่เดือนต่อมา จึงวนมาฉีดเข็มสอง
จะทำให้สามารถเกิดการฉีดเข็มหนึ่งที่ครอบคลุมประชากรได้มากขึ้น เร็วขึ้น และลดการระบาดของโรคได้อย่างมีนัยสำคัญต่อไป
แนวทางนี้ ประเทศอังกฤษก็นำมาใช้และได้ผลดีชัดเจน
1
Reference
ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์
โฆษณา