💦คุณจะเลือกตายแบบไหน💦
🌻🌻ความตายเป็นเรื่องปกติธรรมดา
สำหรับทุก ๆ ชีวิต
ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่
คนโง่หรือฉลาด
เศรษฐีหรือยาจก
ต่างมีสิ่งหนึ่งที่เสมอเหมือนกันหมด
ไม่มีใครได้เปรียบหรือเสียเปรียบ
นั่นคือความตายนั่นเอง
🌻🌻ไม่เพียงแต่บนโลกมนุษย์นี้เท่านั้น
ที่จะต้องเผชิญหน้ากับพญามัจจุราช
แม้ชาวสวรรค์ทุกชั้น
หรือพรหมผู้วิเศษในพรหมโลกก็ตาม
สุดท้ายต่างต้องจุติเหมือนกันหมด
มีเพียงพระนิพพานเท่านั้น
ที่พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏ
เพราะฉะนั้น ความตายจึงเป็นสิ่งที่
เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่เป็นสิ่งที่เราเลือกได้
คือ......
🌟 เราจะเลือกตายแบบไหน 🌟
🌻🌻ความตายของมนุษย์มี
3 ประเภท คือ
.
🌟ตายหลังตาย
🌟ตายขณะตาย
🌟ตายก่อนตาย
 
1️⃣ตายหลังตาย
คือ ขณะตายนั้นไม่มีสติ หรือไม่รู้ตัวมาก่อน
เสียชีวิตกระทันหัน กว่าจะรู้ตัวว่าตัวเองตายแล้ว
ก็ 3 วันบ้าง 7 วันบ้าง หรือมากกว่านั้น
ต้องไปเป็นกายสัมภเวสี (หรือที่เราเรียกกันว่าผี)
ล่องลอยไปมา จะทักทายใครก็ไม่มีใครรู้เรื่อง
เพราะอยู่กันคนละภพภูมิ
2️⃣ตายขณะตาย
คือ ในขณะเสียชีวิตนั้น มีสติสัมปชัญญะ
รู้ตัวตลอดเวลา ว่าขณะนี้ตนเองกำลัง
หมดบุญหรือหมดอายุขัยแล้ว
พยายามเรียกสติให้นึกถึงบุญกุศลต่าง ๆ
ที่ตนเองได้เคยทำไว้
คนที่ตายในลักษณะนี้ จะไปสู่ที่ชอบๆ
คือใครชอบสั่งสมบุญ บุญก็จะพาไปสู่สุคติ
ส่วนใครที่ชอบสั่งสมบาปอกุศล
บาปก็จะพาไปทุคติ
3️⃣ตายก่อนตาย
ประเภทนี้ต้องมีการเตรียมพร้อมมาอย่างดี
ฝึกซ้อมมาอย่างดี เหมือนทหารที่
เตรียมพร้อมอยู่เสมอ
เราต้องมีการเตรียมพร้อมอยู่เสมอ
ด้วยการสั่งสมบุญกุศลไว้ให้มาก
ทำความดีกันอย่างต่อเนื่องจนตลอดชีวิต
เหมือนผู้รู้ทั้งหลายที่กำหนดรู้วันละสังขาร
ของตัวท่านเอง เมื่อมรณภัย
มาถึงก็ไม่ได้หวั่นไหวเพราะเตรียมตัวพร้อมแล้ว
ดังเช่นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
หรือพระอริยสาวกทั้งหลาย
ที่รู้วันดับขันธ์ของท่านเองด้วยญาณทัสสนะว่า
จะดับขันธ์วันไหน
ผู้ที่ตายก่อนตายจะมีลักษณะเช่นนี้
🌻🌻บางครั้งเราก็ยังได้ชื่อว่า
เป็นผู้ประมาทอยู่
ตอนนี้เรายังมีชีวิตอยู่ ยังแข็งแรง
ความทรงจำยังดีอยู่ ให้เร่งรีบทำความดี
สั่งสมบุญบารมีติดตัวไปให้ได้มากที่สุด
เพื่อแข่งกับเวลาของชีวิต ที่เหลือน้อยลงไปเรื่อย ๆ
🌻🌻พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า
.
เราพึงมีชีวิตอยู่ได้ชั่วขณะที่เคี้ยวข้าว
คำหนึ่งกลืนกิน
หรือเราพึงมีชีวิตอยู่ได้ชั่วขณะที่หายใจเข้าแล้วหายใจออก หรือหายใจออกแล้วหายใจเข้า
ผู้ไม่ประมาท ย่อมเจริญมรณานุสติ
เพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะ
ทั้งหลายอย่างแรงกล้า
.
.
🌻🌻วันนี้ ฟ้ามีเพลงสนุกๆมาฝากทุกคนค่ะ
เป็นการเจริญมรณานุสติ อีกแบบ
ในรูปแบบที่ไม่ซีเรียสมาก
.
ลองมาฟังกันนะคะ
🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼
ขอบคุณที่แวะมาอ่านและทักทายกันค่ะ
💦ฟ้าหลังฝน💦
17/05/64
    สองเรา
    สนับสนุน1,199 เพชร
    นายเฉื่อย
    ตายทั้งเป็น... 😵