20 พ.ค. 2021 เวลา 03:48 • วิทยาศาสตร์ & เทคโนโลยี
ผลึกน้ำของ ดร.มาซารุ
วิทย์ปลอม(Pseudoscience)
ที่ยังขายได้ในปัจจุบัน
เชื่อว่าหลายๆคนคงเคยอ่านเรื่องนี้ผ่านๆตามาบ้าง แต่สำหรับใครที่ งง จะสรุปเรื่องให้ประมาณนี้
ผลึกน้ำถูกพูดถึงผ่านการทดลองผลึกน้ำของ ดร.มาซารุ อิโมโตะในหนังสือ The message of water
ผลึกน้ำในที่นี้เกิดจากการนำน้ำจากสถานการณ์ต่างๆ มาแช่แข็งแล้วนำมาส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์ เพื่อดูลักษณะการจับตัวเป็นผลึกน้ำแข็ง
ทีนี้เมื่อ ดร. มาซารุ ดูลักษณะผลึกที่เกิดขึ้น พบว่าเกี่ยวข้องกับแหล่งที่มาของน้ำ เสียงคำพูดหรือเพลงที่เปิดใส่น้ำ และความนึกคิดของบุคคล
โดยสรุปคือ ลักษณะของผลึกน้ำจะสวยงามถ้าความนึกคิดของเราดี แต่ถ้าเป็นความคิดในแง่ลบ ผลึกน้ำที่เกิดขึ้นจะไม่สวยงามและมีลักษณะที่ไม่แน่นอน
เรื่องผลึกน้ำถูกพูดถึงบ่อยครั้งเวลานักพูดจะกล่าวถึงประโยชน์ของการทำอะไรในด้านนั้น เช่น
- ประโยชน์ของการสวดมนต์ช่วยให้ร่างกายของเราดีโดยมีวิทยาศาสตร์รองรับด้วยผลของผลึกน้ำเพราะร่างกายของเราประกอบด้วยน้ำประมาณ70%ของร่างกาย
- ประโยชน์ของการฟังเสียงความถี่นี้ช่วยให้ปรับสภาพให้ร่างกายดีด้วยน้ำในร่างกาย
- บทสวดมนต์ต่างๆ ทำให้ได้น้ำมนต์ไม่เหมือนกัน
ที่อ่านมาหลายๆคนคงคิดว่าเป็นจริง แต่แท้จริงแล้วเรื่องทั้งหมดเป็น Pseudoscience หรือวิทยาศาสตร์ปลอม ที่ฟังดูแล้วเป็นวิทยาศาสตร์ แต่แท้จริงแล้วไม่ใช่วิทยาศาสตร์
ถ้าคิดดูจริงๆ การทดลองนี้ยังมีจุดผิดพลาดหลายจุดมาก
ในของจริงควรมีผลึกน้ำลักษณะต่างๆมากมายในน้ำอันเดียวกัน เพราะต่อให้คุมดีขนาดไหน ปัจจัยทางกายภาพย่อมส่งผลต่อน้ำแบบต่างๆ
ดร.มาซารุ แกเลือกแต่ภาพที่สวยงามและสอดคล้องกับเป้าหมายที่ว่า”ความคิดของคนมีผลต่อน้ำ”มาแสดงในหนังสือ ทั้งที่จริงๆแล้วในน้ำที่มาจากความคิดเชิงบวกก็ควรมีรูปร่างผลึกแปลกๆเหมือนกัน หรือ ความคิดเชิงลบก็ควรมีลักษณะผลึกที่เจอในความคิดเชิงบวกเหมือนกัน
การเกิดผลึกน้ำในรูปต่างๆ ค่อนข้างเป็นแบบสุ่มเลยทีเดียวและมีปัจจัยหลายอย่างมากทางกายภาพ เช่น
- การควบคุมการแช่แข็ง เพราะถ้าคุมไม่ดี น้ำไม่เย็นสม่ำเสมอ ตอนสร้างผลึกรูปร่างต้องเพี้ยน
- การคุมความดันต่างๆตอนแช่เย็น
- สิ่งเจือปนในน้ำ
ดังนั้นการสรุปของ ดร. มาซารุ ที่ว่าความคิดมีผลต่อน้ำจึงไม่เป็นจริง
เพราะแกเลือกแต่ภาพถ่ายที่ตรงกับแนวคิดมาใช้ และในปัจจุบันก็ไม่มีแล็ปไหนในโลกนี้พูดถึงเรื่องผลของผลึกน้ำจากความคิด นอกจากงานของ ดร. มาซารุ เลย
เอาง่ายๆถ้ามีผลจริง
-เรานั่งมองน้ำแล้วใส่ความคิดต่างๆลงไปตอนมอง ก็ควรเห็นการเปลี่ยนแปลงสิ
-หรือในแลปทางเคมีต่างๆในโลกนี้ ถ้าความคิดคนมีผลจริง เขาก็คงระบุไว้ในตำราแล้วว่าตอนทำการทดลองให้ไปนั่งควบคุมอารมณ์ให้มีความคิดเหมือนกับเจ้าของผลการทดลองคนแรก เพื่อให้ได้ผลการทดลองที่เหมือนกัน
โฆษณา