20 พ.ค. 2021 เวลา 08:21 • สุขภาพ
โรค ที่เกิดจากขาด โปรตีน 😒😒
สารอาหารประเภทโปรตีนทำหน้าที่ ในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อ ฟื้นฟู ซ่อมแซมเนื่อเยื่อส่วนต่างๆของร่างกาย
ในบ้านเมืองของเราแม้จะดูเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์เรื่องอาหาร แต่ยังพบการขาดโปรตีนอยู่ โดยพบได้ในทุกเพศ ทุกวัยค่ะ โรคนี้มีชื่อว่า...
เป็นโรคที่เกิดจากการที่ร่างกายขาดสารอาหารประเภทโปรตีน
สาเหตุหลักๆเนื่องจากรับประทานอาหารไม่ครบ 5 หมู่ ทำให้นานวันเข้า ร่างกายจะสะสมสารอาหารที่ไม่จำเป็น และขาดสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายไป
เมื่อร่างกายได้รับโปรตีนไม่เพียงพอก็จะดึงโปรตีนจากกล้ามเนื้อมาใช้ทดแทน ซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาต่อร่างกายอย่างมาก
อาการของร่างกายที่เราจะสังเกตได้ว่ามีการขาดโปรตีนแล้วคือ...😨😨
 
อาการ ทางผิวหนัง. >. คัน ลอกเป็นขุย แม้ไม่ใช่หน้าหนาว
ระบบทางเดินอาหาร. > ท้องผูก
เส้นผม. > หลุดร่วง เปราะ แตกหักง่าย
ร่างกาย > ผอมลง น้ำหนักลด
ส่วนอาการต่างๆที่เราไม่สามารถสังเกตได้ด้วยตนเอง และอาการข้างเคียงแทรกซ้อนต่างๆยังมีอีกหลายประการ 😞😞
ถ้าเราสังเกตว่า. ร่างกายเราเริ่มมีการขาดโปรตีน เราควรรับประทานอาหารดังต่อไปนี้ทันทีค่ะ อาหารธรรมดาๆเหล่านี้ได้แก่
😳😳เนื้อ นม ไข่ ถั่วต่างๆ
สำหรับจำนวนโปรตีนที่ควรได้รับใน 1 วัน ในแต่ละช่วงอายุ มีดังนี้ค่ะ
👍วัยรุ่นและเด็ก ควรได้รับวันละ 1 - 1.2 กรัม/นำ้หนักตัว 1 กก.
👍ผู้ใหญ่ ควรได้รับวันละ 0.8 - 1 กรัม/น้ำหนักตัว 1 กก.
👍ผู้สูงอายุ ควรได้รับวันละ 1 - 1.5 กรัม/น้ำหนักตัว 1 กก.
รับประทานอาหารประเภทโปรตีนอย่างพอเพียงกันค่ะ
โฆษณา