21 พ.ค. 2021 เวลา 04:57 • ธุรกิจ
การฝึกงานก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติงานจริง สำคัญต่อเด็กพาร์ทไทม์อย่างไร?
การจ้างพนักงานพาร์ทไทม์มาทำงานสักคน ไม่ว่าจะง่ายหรืองานยาก การเทรนพนักงานก่อนเริ่มงานเสมอ ทุกครั้ง ถือได้ว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากเพื่อเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจ รวมไปถึงแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหายอย่างถูกต้อง การฝึกงานหรือเทรนนิงก่อนเริ่มงานจริง มีสำคัญอย่างไรบ้าง มาดูกันเลยครับ
การฝึกงานหรืออบรมก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติงานจริง สำคัญต่อเด็กพาร์ทไทม์อย่างไร?
1. เพื่อลดโอกาสการเกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงาน
ไม่ว่าจะเป็นการอธิบายกฎระเบียบ ข้อบังคับ ต่างๆ ต้องแจ้งให้พนักงานทราบก่อนเริ่มงาน อะไรทำได้ ทำไม่ได้ หรือไม่อะไรควรหลีกเลี่ยง สิ่งเหล่านี้เองจะทำให้ลดโอกาสในการเกิดความเสียต่อทั้งผู้จ้างงานและกับตัวพนักงานพาร์ทไทม์เองได้ เช่น งานที่ต้องทำงานกับเครื่องจักร ก่อนเริ่มงานก็จำเป็นที่จะต้องสอนวิธีการใช้งานอย่างละเอียด พร้อมทั้งข้อควรระวัง เพราะหากขาดความรู้ ความเข้าใจ รวมไปถึงวิธีการต่างๆ แล้วโอากาสที่จะเกิดผลเสียก็จะเพิ่มมากขึ้นไปด้วย
2. เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน
ให้พนักงานได้ทำความรู้จักและคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อม ในเบื้องต้น นอกจากนี้พนักงานที่ทำงานอยู่ก่อนหน้าแล้วก็ควรที่จะสามารถรับการฝึกอบรมได้ด้วยเช่นเดียวกัน เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม การตื่นตัว การพัฒนาตนเอง รวมถึงการทำงานเป็นทีม ทั้งยังเพื่อพัฒนาให้ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น ที่จะทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ไม่อยากให้มองพนักงานพาร์ทไทม์เป็นแค่คนที่มางานให้กับเราชั่วคราว เพื่อทำงานให้จบเป็นครั้งๆ ไป ลองเปลี่ยนมุมมองนึกถึงความเป็นไปได้ที่เขาจะทำงานให้เราอย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงงานระยะสั้น เพราะถ้าหากละเลยสิ่งนี้ไปอาจส่งผลเสียต่อทั้งในมุมมองของคนทำงานที่มีต่อผู้ว่าจ้าง ในส่วนนี้ก็ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการทำงานที่จะเกิดขึ้นได้เช่นกัน
ทั้งนี้ทั้งนั้น การฝึกงานหรือฝึกอบรมพนักงานพาร์ทไทม์ก่อนเริ่มงานจริงนั้น ควรจะมีการวางแผนงานก่อนเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ประสิทธิภาพมากที่สุดทั้งต่อตัวพนักงานและผู้ว่าจ้างเองด้วย การอบรมก่อนเริ่มงานไม่จำเป็นที่ต้องใช้ระยะเวลายาวนานทั้งวัน ขึ้นอยู่กับเนื้องานนั้นๆ ว่าสมควรให้ความรู้ ความเข้าใจ หรือต้องสอนสิ่งใดบ้างให้กับพนักงาน เพื่อให้ลดความผิดพลาดให้น้อยที่สุดพร้อมยังส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีอีกด้วย
ติดตาม Daywork ได้ที่ช่องทาง
Website : www.daywork.co
โฆษณา