วัคซีน Sinovac ไม่เป็นอุปสรรคสำหรับคนไทย ในการขอวีซ่าเดินทางไปในประเทศแถบยุโรป
3
จากที่มีกระแสข่าวบอกว่า คนไทยที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดของบริษัท Sinovac จะไม่สามารถขอวีซ่าเดินทางไปยังประเทศต่างๆในสหภาพยุโรปได้
2
เนื่องจากวัคซีน Sinovac ยังไม่ได้รับการจดทะเบียนรับรองโดยองค์การอนามัยโลกนั้น
1
จากการตรวจสอบแหล่งข่าวจากนิวยอร์กไทม์ ซึ่งสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงของสหภาพยุโรป พบข้อเท็จจริงว่า
2
สหภาพยุโรป กำลังจะออกเงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์ใหม่ สำหรับผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบสองเข็มแล้ว เป็นเวลา 14 วัน จะสามารถขอวีซ่าเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวในประเทศสหภาพยุโรปได้ โดยที่ไม่ต้องกักตัว
2
โดยวัคซีนที่จะต้องฉีดให้ครบสองเข็มนั้น จะต้องเข้าเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งได้แก่
1
1) ได้รับการจดทะเบียนรับรองจากหน่วยงานควบคุมวัคซีนในประเทศนั้น (its own regulator) สำหรับประเทศไทยก็คือ อย. หรือ
2
2) ได้รับการจดทะเบียนรับรองโดยองค์การอนามัยโลก
1
เนื่องจากวัคซีน Sinovac ได้รับการจดทะเบียน
จากอย.ของไทย จึงเข้าเงื่อนไขของสหภาพยุโรปในการที่จะเดินทางไปยังยุโรปได้
1
ส่วนของ AstraZeneca เข้าทั้งเงื่อนไขได้รับการรับรองจากอย. และได้รับการอนุมัติจากองค์การอนามัยโลกด้วย
1
ปัญหาเรื่องชนิดของวัคซีน ที่คนไทยได้รับในขณะนี้ ไม่ว่าจะเป็น Sinovac หรือ AstraZeneca จึงไม่ใช่อุปสรรคในการขอวีซ่าแต่อย่างใด
เพราะวัคซีนที่ได้รับการจดทะเบียนรับรอง โดยหน่วยงานอย่างเป็นทางการของประเทศนั้น สหภาพยุโรปก็ถือว่าเป็นวัคซีนที่ใช้ได้ทั้งสิ้น
แต่อีกประเด็นหนึ่ง ที่จะต้องคอยระมัดระวังอย่างใกล้ชิดคือ สหภาพยุโรป จะกำหนดเกณฑ์ขึ้นมาอีกหนึ่งอัน ซึ่งจะต้องรอการประกาศอย่างเป็นทางการในสัปดาห์หน้าคือ
1
ความชุกของผู้ติดเชื้อ หรือการระบาดของโควิดในประเทศนั้น ถ้าอยู่ในระดับต่ำ ก็จะเป็นประเทศที่อยู่ในบัญชี ให้มาขอวีซ่าได้
1
แต่ถ้าติดเชื้อระดับสูง ก็จะไม่สามารถขอวีซ่าได้
ดูตัวเลขที่กำหนดไว้เบื้องต้นขณะนี้คือ
จะต้องมีผู้ติดเชื้อย้อนหลัง 14 วันต่อเนื่องกัน รวมแล้วไม่เกิน 75 คน ต่อประชากร 100,000 คน
สำหรับประเทศที่มีประชากร 70,000,000 คน อย่างประเทศไทย ก็จะต้องมีผู้ติดเชื้อย้อนหลัง 14 วัน ไม่เกิน 52,500 คน หรือวันละ 3750 คนต่อเนื่องกัน
1
โดยพบว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อ 14 วันย้อนหลังต่อเนื่อง ถ้านับเมื่อวันที่ 1-14 พฤษภาคม มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มรวม 29,006 คน คิดเป็น 41 คนต่อประชากรแสนคน ถือว่าผ่านเกณฑ์ของสหภาพยุโรปสบายสบาย
3
และถ้าดูถึงปัจจุบันคือ วันที่ 12-25 พฤษภาคม มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในช่วง 14 วันนี้ รวม 46,532 คน คิดเป็นผู้ติดเชื้อสะสม 66 คนต่อประชากรแสนคน ก็ยังไม่เกินเกณฑ์ของสหภาพยุโรปที่กำหนดไว้คือ 75 คนต่อประชากรแสนคน
แต่ก็จะต้องเร่งควบคุมการติดเชื้อไว้ไม่ให้เกินวันละ 3750 คน หรือ 14 วันรวมกัน 52,500 คนเพื่อไม่ให้เกินเกณฑ์ 75 คนต่อแสนคน ในช่วง 14 วัน
1
มิฉะนั้น ถึงแม้จะมีการฉีดวัคซีน ก็อาจจะไม่ได้รับพิจารณาเรื่องวีซ่าเข้าประเทศยุโรป
การร่วมแรงร่วมใจกัน ควบคุม ทำทุกวิถีทาง ให้การติดเชื้อลดลงเป็นลำดับ
นอกจากจะเป็นประโยชน์กับประชาชนทุกคนในประเทศแล้ว การเดินทางไปต่างประเทศด้วยเหตุธุระจำเป็นในยุโรป ก็จะได้รับการพิจารณาออกวีซ่าให้ด้วย
Reference
  • 91
โฆษณา