27 พ.ค. 2021 เวลา 11:00 • ปรัชญา
แม้คนเราจะอยู่ในสถานการณ์มืดมิดแทบมองไม่เห็นหนทาง
แต่เรายังมีอิสระทางความคิด ที่จะมองเห็นสิ่งที่งดงาม
เพื่อที่จะสร้างความหวัง กำลังใจให้กับตัวเองและผู้อื่น
เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับ เราจะผ่านมันไปด้วยกัน
โฆษณา